lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Levipriset till universitetslektor i Lund

2020-06-16

Jonas med blombukett och diplom

Jonas Borell, Leviprismottagare 2020. Foto: Robert Olsson

Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris 2020 går till Jonas Borell vid Lunds Tekniska Högskola. Han får priset för att entusiastiskt och engagerat utvecklat utbildningen i arbetsmiljö för ingenjörsstudenter.

– Jonas har förmågan att entusiasmera studenter och hans skicklighet att undervisa med mycket hög kvalitet i såväl naturvetenskapliga, beteendevetenskapliga som tekniska områden är närmast unik. Han har med sina kunskaper och sitt engagemang även bidragit till pedagogisk utveckling på sitt lärosäte, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Jonas Borell bor i Lund och är filosofie doktor i Arbetsmiljöteknik samt har en psykologexamen. Han är idag verksam som universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi, Institutionen för designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola.

– Jag känner mig stolt över utmärkelsen. Arbetsmiljö är inget isolerat fenomen, utan det rör allt arbete. Det påverkar både verksamheters resultat och människors hälsa och välbefinnande. Eftersom ingenjörer ofta är ledare och chefer så är det extra viktigt att de vet vilken stor roll arbetsmiljö spelar, säger Jonas Borell, Leviprismottagare 2020.

Jonas är en engagerad forskare och har även utvecklat läromedel och bidragit till kunskaper hos deltagare från arbetslivet genom genomförda uppdragsutbildningar. Tyngdpunkten i hans lärargärning kretsar kring den sidan av arbetsmiljö som handlar om psykologiska, psykosociala och organisatoriska aspekter. Ett centralt inslag i undervisningen är arbetsplatsnära undersökningar.

Om Levipriset
Levipriset instiftades 2004 och är uppkallat efter den svenska stressforskningens nestor, professor emeritus Lennart Levi. Priset delas ut av Sveriges Ingenjörer och syftar till att stimulera och utveckla utbildning om arbetsmiljö vid tekniska högskolor och universitet. Pristagaren tilldelas en prissumma om 50 000 kronor. På Sveriges ingenjörers hemsida finns mer information om Levipriset.
 

Kontaktuppgifter
Jonas Borell, Leviprismottagare 2020: jonas.borell@design.lth.se / 0730-87 32 65