lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nordisk forskarskola i innovation och entreprenörskap

2021-02-21

Photo of Åsa Lindholm Dahlstrand.

Professor Åsa Lindholm Dahlstrand, CIRCLE:s representant i NORSI:s verkställande utskott. Foto: Kennet Ruona

I januari 2021 gick startskottet för den nybildade nordiska forskarskolan i innovation och entreprenörskap, även kallad NORSI. Forskarskolan vänder sig till doktorander inom innovation och entreprenörskap i de nordiska länderna och CIRCLE är en av de 24 partnerinstitutionerna som alla är hemmahörande i Norden.

Nya NORSI kan lätt förväxlas med tidigare NORSI som var en norsk forskarskola för innovation under 2012 till 2020 där CIRCLE var den enda icke-norska partnern. Den norska skolans rykte väckte intresse bland nordiska universitet och har nu omformats till en nordisk skola för innovation och entreprenörskap från och med januari 2021.

Möjligheter att nätverka

– Vi fortsätter att vara en aktiv partner i NORSI eftersom det är ett viktigt nätverk för CIRCLE:s doktorander, men även för våra forskare som ofta bidrar som lärare i NORSI-kurser, säger professor Åsa Lindholm Dahlstrand, CIRCLE:s representant i NORSI:s ledning.

NORSI är ett aktivt nätverk inom forskningsgemenskapen för innovation och entreprenörskap. Skolan arbetar för att stärka intressegruppen såväl som forskarutbildningen inom området. Doktorander inom innovation och entreprenörsstudier har möjlighet att anmäla sig till akademiska kurser som erbjuds av NORSI och dess partnerinstitutioner.

Fokus på innovation och entreprenörskap

Det är inte nödvändigt för forskarstuderande vid Lunds universitet att vara medlem i CIRCLE för att söka kurser vid den nordiska forskarskolan betonar Åsa Lindholm Dahlstrand och välkomnar intresserade studenter att kontakta henne.

– CIRCLE kan hjälpa andra doktorander vid Lunds universitet vilka är intresserade av innovation och entreprenörskap och vill ta del av det som forskarskolan erbjuder.

Ett välkommet anslag från Familjen Kamprads stiftelse på fem miljoner kronor gör det möjligt att starta upp den svenska noden för forskarskolan.

Se presentationer på engelska från invigningsceremonin och läs om NORSI:s organisation, mål, kurser och mer på NORSI:s hemsida.


Primära mål för NORSI 2021-2024:

  1. NORSI ska erbjuda ett doktorandutbildningsprogram i världsklass inom innovation och entreprenörskap, för att på så sätt höja kvaliteten på doktorandutbildningen i Norden.
  2. NORSI ska stärka de nordiska förbindelserna inom forskningsgemenskapen innovation och entreprenörskap.
  3. Att stärka doktoranders internationella inriktning genom att erbjuda en internationell forskningsarena med världsledande forskare inom innovation och entreprenörskap.

Kursportföljen vid NORSI omfattar forskning inom innovation och entreprenörskap och sträcker sig från ett lednings- och företagsperspektiv till ett bredare system-perspektiv. Forskningen strävar efter att förstå innovationsprocessen och dess relation till ekonomisk tillväxt genom specialisering inom innovationssystem, politik, globalisering, entreprenörskap, sociala förändringar och hållbar utveckling.


CIRCLE

CIRCLE är Lunds universitets centrum för innovationsforskning och sammanför forskare inom innovation över fakultetsgränserna – Lunds tekniska högskola, Ekonomihögskolan och Fakulteten för samhällsvetenskap – och ryms sedan 2018 inom Designvetenskapers organisation.

CIRCLE:s mål är att förstå och förklara hur innovation kan bidra till ett gott samhälle samt tackla samhällsutmaningar som ekonomiska kriser, klimatförändringar eller den ökade globaliseringen av ekonomisk verksamhet.

Mer information (på engelska) om CIRCLE på webbplatsen.