lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pris för bästa avhandling till forskare i Arbetsmiljöteknik vid LTH

2019-06-14

Karin Lundgren-Kownacki tar emot pris för bästa avhandling. Foto: Calle Rosengren

− Om temperaturen fortsätter stiga kommer det inte vara möjligt att arbeta inom fysiska utomhusyrken eller i vissa delar av världen i framtiden, säger Karin Lundgren-Kownacki, forskare i Arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, LTH, som nu fått Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige 2018 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö med motiveringen ”Med sällsynt god timing uppmärksammar och beforskar författaren ett globalt problem som redan är en realitet med uppenbar risk att förvärras i intensitet och utbredning: klimatförändringars påverkan på hälsa och arbetsliv.” Priset delas ut av FALF – Forum för arbetslivsforskning.

Ökad exponering för hälsoskadlig värme på arbetsplatsen på grund av klimatförändringarna kan komma att bli ett stort arbetsmiljöproblem i framtiden, framför allt i redan varma länder. Ytterligare ökad hetta i dessa regioner hotar folkhälsan och arbetsförmågan. Hårdast drabbade blir de allra fattigaste människorna som ofta arbetar fysiskt utomhus. För dem innebär även en mindre höjning av medeltemperaturen en ökad risk för värmestress som kan bli livshotande.

För att möta arbetsplatsernas utmaningar som följer av den globala uppvärmningen, menar Karin Lundgren-Kownacki att det krävs en större medvetenhet om hur uppvärmningen påverkar de redan väldigt varma arbetsplatserna och att åtgärderna för att motverka arbetarnas utsatthet måste ske på alla samhällsnivåer och i mer tydlig samverkan med arbetarna själva.

Prismotivering: Öppna PDF (110Kb)

Nominerade avhandlingar:
https://falf.se/las-de-spannande-avhandlingarna-som-nominerats-till-basta-avhandling-2018%ef%bb%bf/

Pressmeddelande om Karin Lundgren-Kownackis forskning 2018-04-17
https://www.lu.se/article/vart-allt-varmare-klimat-paverkar-arbetslivet

Avhandlingen ”The heat is on” för nedladdning:
https://portal.research.lu.se/portal/files/37828511/Lundgren_Kownacki_Thesis_2018.pdf

Mer information:
Karin Lundgren-Kownacki, karin.lundgren_kownacki@design.lth.se