lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Projektfinansiering till digitalisering i cancervården

2019-05-29

Ulrika Sandén och Fredrik Nilsson. Foto: Paul Hansen

Familjen Kamprads stiftelse ger 4 miljoner till ett projekt om digitalisering av organisatoriska mellanrum i cancervården.

– Vi vill fokusera på organisatoriska mellanrum och studera hur det går att nyttja digitalisering som komplement till dagens cancervård, säger Fredrik Nilsson, forskningsansvarig för projektet och professor vid Designvetenskaper, Lunds universitet. Genom att digitalisera delar av cancervården hoppas vi kunna skapa en helhetslösning i rehabiliteringsprocessen som bidrar till förbättrad hälsa och samtidigt avlastar dagens primärvård och cancerrehabilitering.

Ett av projektets mål är att möta hälso- och sjukvårdens fragmentering och det ökande patientunderlaget genom att stärka egenförmågan hos patienter och närstående.

– Med Lydiagårdens cancerrehabilitering som bas undersöker vi hur vi kan förlänga deras nuvarande rehabiliteringsvecka med hjälp av digital teknik, säger Ulrika Sandén, doktorand i Innovationsteknik vid Lunds universitet och en av forskarna i projektet.

– I samskapandet med patienter, anhöriga och vårdpersonal ökar vi chansen för nya innovationer och lösningar. Patienter och närstående uttrycker en önskan att delta och att dela sina erfarenheter och kunskaper, säger Fredrik Nilsson.

Designvetenskaper vid Lunds universitet ansvarar för projektet ”Digitalisering av organisatoriska mellanrum i cancervården” och samverkar med bland annat Lydiagårdens cancerrehabilitering i Höör, Nätverket mot cancer, Kraftens hus, Ung cancer, Cancerkompisar, läkare från Region Skåne och Region Kronoberg, Uppsala universitet, Malmö universitet och Regionala Cancercentrum.

Jessika Sellergren

Mer information om projektet:
Fredrik Nilsson, professor Designvetenskaper, Lunds universitet
fredrik.nilsson@plog.lth.se, 046-222 91 55

Ulrika Sandén, doktorand Innovationsteknik, Lunds universitet
ulrika.sanden@design.lth.se, 046-222 32 81


Digitalisering av cancervården och vårdens organisatoriska mellanrum är även ett diskussionsämne i Almedalen i år.
Ökad canceröverlevnad - en fråga om prioritering?
– 3 juli kl 13.45-14.45 på Hästgatan 13 i Visby

Mer information: Jessika Sellergren, kommunikatör Designvetenskaper, Lunds universitet
jessika.sellergren@design.lth.se, 046-222 85 10