lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning för alla – kan LTH-studenternas affärsmodell vara en del av lösningen?

2021-05-26

Collage med porträtt av två studenter i Lund och tre studenter i Tanzania. Foto.

Från vänster: LTH-studenterna Jacob Lundborg Ander och Carl Johansson. Studenter i Tanzania – Veronica Martin, Prosper Joseph och Oscar Mapunda. Foto: Emelie Frisk och Help to Help

Tillgång till utbildning är en del av FN:s hållbarhetsmål – i mål 4 ”God utbildning för alla” beskrivs utbildning som en mänsklig rättighet. Kan studielån vara en lösning för att stötta högre utbildning i utvecklingsländer?

Frågan ställer sig LTH-studenterna Carl Johansson och Jacob Lundborg Ander i sitt examensarbete i Innovationsteknik – ett examensprojekt som det nu är dags att presentera. 

Carl Johansson och Jacob Lundborg Ander har valt att arbeta med en affärsmodell för finansiering av högre utbildning i Tanzania. De har samarbetat med den svenska organisationen Help to Help som delar ut stipendier till studenter i Östafrika för att möjliggöra universitetsutbildning för fler.

– I vårt projekt har vi undersökt om studielån skulle vara en bättre finansieringsmodell än stipendier, berättar Carl Johansson och Jacob Lundborg Ander.

Exjobbsstudenterna menar att en verksamhet som erbjuder studielån har bättre förutsättningar till finansiell stabilitet i framtiden, och behöver inte förlita sig på kapital utifrån i lika hög grad som en stipendieverksamhet.

– Studielån skulle kunna innebära att utbildning får en cirkulär finansiering – när lånen betalas tillbaka så finansierar de nya lån så att fler personer kan läsa på universitetet. Vi har fokuserat mycket på balansen mellan ekonomisk hållbarhet för organisationen som lånar ut pengar och bra villkor för studenterna som tar lånet.

Intervjuat studenter i Tanzania

För att få förståelse för vilka utmaningar studenter i Östafrika har när de finansierar sina studier, har Carl Johansson och Jacob Lundborg Ander intervjuat studenter i Tanzania.

– Studenter i Tanzania har få alternativ för att finansiera sin utbildning. Den informationen har vi kombinerat med en analys av olika lånemodeller för att se det finansiella utfallet om Help to Help erbjöd studielån i stället för stipendier.

Deras projektarbete har mynnat ut i ett par förslag till utformning av studielån som de tror skulle kunna fungera både för den lånegivande organisationen och för studenterna.

– Om vi har gjort ett litet bidrag till att det i framtiden blir lättare att gå på universitetet i Östafrika så är vi jätteglada, säger Carl Johansson och Jacob Lundborg Ander.

Positiva lärdomar

Efter avslutat projektarbete så tar Carl Johansson och Jacob Lundborg Ander med sig några positiva lärdomar.

– Vi tar med oss att människor vi mött under arbetets gång varit otroligt samarbetsvilliga. När vi har frågat om någon vill hjälpa oss med kontakter, eller ställa upp på intervju, så har det nästan alltid visat sig att folk har mycket tid och kunskap att dela med sig av. Vi tar också med oss att kommunikation är A och O, både mellan oss själva och de som vi jobbat med. När vi har haft en öppen och ärlig dialog har det blivit bra resultat och gladare humör.

Sist men inte minst tar de med sig att fira framgångar.

– Otroligt trevlig praxis att uppmärksamma milstolpar och fira dem, säger LTH-studenterna. 

Efter avslutat examensarbete beger sig båda studenter till Stockholm. Carl Johansson ska arbeta som management trainee på Storytel och Jacob Lundborg Ander har siktet inställt på att arbeta med dataanalys.


Exjobben i Innovationsteknik presenteras 2-3 juni

Utöver hållbara affärsmodeller för utbildning har Innovationstekniks examensarbetare adresserat frågor som:

 • Hur påverkar EU:s nya taxonomi hållbara investeringar?
 • Vilka teknologiska lösningar kommer Generation Z att vilja använda runt år 2030?
 • Är det möjligt att koppla ihop beräkningar för koldioxidutsläpp med finansiella transaktioner som går att följa i den personliga bank-appen?
 • Hur kan företag i start-up fasen utvärdera sin miljöpåverkan utifrån FN:s hållbarhetsmål?
 • Hur påverkas marknaden och dess företag av additiv tillverkning?

Innovationstekniks 18 examensarbetare presenterar sina projektarbeten den 2-3 juni via Zoom.

Välkommen att vara med!

Slutseminarier i Zoom – onsdag 2 juni

 • 10.00-11.00 – Arvid Ekblom och Victor Lagerfors
 • 11.00-12.00 – Simon Åberg och Ludvig Hedlund
 • 13.00-14.00 – Ebba Edholm
 • 14.00-15.00 – Jacob Ander och Carl Johansson
 • 15.00-16.00 – Isabelle Nilsson och Tilde Ragnarsson

Slutseminarier i Zoom – torsdag 3 juni

 • 10.00-11.00 – Calle Sandberg och Embla Tinglöv
 • 11.00-12.00 – Ella Jonasson och Albin Shurmann
 • 13.00-14.00 – Lovisa Dimberg och Emelie Frisk
 • 14.00-15.00 – Sara Lundberg
 • 15.00-16.00 – Oskar Christiansen och Johan Rapp Farnes