lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Var går gränsen mellan arbete och fritid?

2020-03-06

tre personer sitter och står runt ett bord

Calle Rosengren (mitten) är forskare i arbetsmiljö och föreståndare för Arbetsmiljöhögskolan vid Designvetenskaper, LTH.

Den nya digitala tekniken medför att gränsen mellan arbete och fritid blir allt mer otydlig. Sunt arbetslivs film om gränsdragning mellan arbete och fritid kan fungera stöd i en diskussion om hur ni vill ha det på er arbetsplats.
https://digironden.suntarbetsliv.se/aktivitet/7-olika-satt-att-hantera-granserna/

Mer information:
Calle Rosengren, forskare i arbetsmiljö och föreståndare för Arbetsmiljöhögskolan, calle.rosengren@design.lth.se