lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vilken typ är du på jobbet?

2019-09-19

Calle Rosengren, forskare i Arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, LTH

Arbetsmiljö. Vem är du – en separerare eller kanske en integrerare? Mobiler och bärbara datorer har skapat ett arbetsliv där det är möjligt att jobba när och var som helst.
I en stor studie har arbetsmiljöforskare identifierat hur sju olika personlighetstyper sätter gränser – eller inte – mellan arbete och fritid.

– Var och en har sin norm, som de tycker är rätt. Men ofta finns det olika uppfattningar i gruppen som skaver, säger Calle Rosengren, arbetsmiljöforskare vid Designvetenskaper.

Artikel i LUM#4 av Jenny Loftrup, 2019-09-26

Om forskningen: Calle Rosengren, arbetsmiljöforskare vid Designvetenskaper, LTH, calle.rosengren@design.lth.se