Hoppa till huvudinnehåll

Almedalen 2015

Nano – i nöd och lust

Nanomaterial har alltid funnits naturligt i omgivningen. Nu tillverkas nya nanomaterial som kan bidra till en mer hållbar energiproduktion och nya medicinska behandlingsmetoder. Men det finns anledning att misstänka att en del av dessa nya material är skadliga för människor och miljö.

Kan dessa nya material passera kroppens skyddsmekanismer mot främmande ämnen? Hur kan vi ta tillvara materialens positiva egenskaper utan att skapa nya risker? Kan vi utforma rutiner för att ta hänsyn till risker redan vid utvecklingen av nanomaterial? Vilken reglering och lagstiftning behövs för en säker hantering? För att lösa dessa frågor behövs samverkan mellan olika vetenskaper som exempelvis teknik, medicin, naturvetenskap och juridik. Hur får vi till en sådan samverkan? Och hur får vi den politiska och samhälleliga medvetenheten kring nanomaterial att öka? Panelen diskuterar dessa viktiga frågor med varandra och med publiken.

Ska jag jobba tills jag dör?

En del tvingas sluta arbeta vid 55 med värkande leder och en ekonomiskt utarmad fritid. Andra arbetar tills de dör med utvecklande jobb, bekräftelse och god ekonomi. En hållbar utveckling kräver att arbetslivet förlängs. Men hur ska det ske? En framtidsfråga som berör unga som gamla.

Vi har ingen exakt pensionsålder för alla. Vid 67 upphör Lagen om anställningsskydd. Många jobbar längre. Betydligt fler slutar tidigare. Normalåldern för pensionsavgång är kring 65. En annan ålder gäller om man själv får avgöra hur länge man ska jobba för att för att få en dräglig ekonomi. En hållbar utveckling kräver att arbetslivet förlängs. Ska man göra det genom att höja 67-årsgränsen? Genom att få fler unga i arbete? Eller ska man med bättre arbetsförhållanden få fler att orka och vilja jobba till 67? Vi kanske ska gå i pension vid en viss ålder och de som vill arbetar vidare utanför den ordinarie arbetsmarknaden? Eller behövs alla ansträngningarna för att klara av försörjningen för en åldrande befolkning? Panelen diskuterar och publiken bjuds in för att delta i samtalet.

Mer information

Fler detaljer om programpunkterna finns i Almedalsguiden:

Nano – i nöd och lust

Ska jag jobba tills jag dör?

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-02-28