Hoppa till huvudinnehåll

Almedalen 2016

Fotomanipulation med en robot inklippt i hörnet framför en dramatisk solnedgång.

Forskare från Designvetenskaper medverkade i Almedalen i juli 2016 med diskussionerna Framtiden är universell – är du?eHälsa på gott och ont och Vinna eller försvinna – den fjärde industriella revolutionen är här.

Framtiden är universell – är du?

Universell utformning innebär att produkter, tjänster, miljöer och program utformas så att de ska kunna användas av alla, i största möjliga utsträckning utan behov av särlösningar.  

Utgångspunkten är att människor har varierande funktionsförmåga och egenskaper i övrigt. Genom en inkluderande utformning som präglas av människans olikheter skapas en hållbar samhällsutveckling där fler kan delta på jämlika villkor. På så sätt förebyggs behovet av anpassningar och speciallösningar. Företag och myndigheter kan redan från början nå ut bredare. Och kvaliteten och valmöjligheterna ökar för alla. Vilka strategiska vägval står vi inför framtiden? Hur kan universell utformning stimuleras för en hållbar samhällsutveckling? Arrangör är Handikappförbunden.

eHälsa på gott och ont

Kan eHälsa bidra till friskare människor och bättre hälso- och sjukvård. Vad krävs i så fall? Vad kan det innebära för medborgare, hälso- och sjukvården, företag och samhället?

eHälsa och mHälsa sägs kunna bidra till friskare människor och bättre hälso- och sjukvård. Stämmer det? Regeringen och SKL står bakom visionen att Sverige ska bli världsbäst på eHälsa till 2025. Vad krävs i så fall? Vad kan det innebära för medborgare, hälso- och sjukvården, företag och samhället i stort? Hur utformar vi ”eHälsa för alla”? Vilka negativa effekter riskerar vi och vad kan vi göra för att undvika dem? Idag kan man övervaka sin egen hälsa med hjälp av sin mobiltelefon, läsa sin journal över nätet eller leta upp information om all världens sjukdomar när som helst. Men vem kan, bör och får använda vilken hälsoinformation, och till vad? Inom vården hanteras massor av information digitalt och arbetsplanering och organisation har i många fall utvecklats genom detta. Arbetsmiljön i vården har både förenklats och komplicerats av IT. Vad bör man tänka på för att minimera problemen? Vad är möjligt att uppnå med hjälp av eHälsa (digitalisering inom hälso- och sjukvård)?

Vinna eller försvinna – den fjärde industriella revolutionen är här

Den fjärde industriella revolutionen kan innebära en stor omställning för människor i arbetslivet. Vi befinner oss mitt i den, men är vi förberedda för Industri 4.0?

Ovissheten kring hur vi kommer arbeta i framtiden är stor och frågorna är många. Hur kommer våra jobb se ut? Finns det yrken som försvinner? Tar robotarna över arbetsplatserna? Innebär nya teknologier som ”Sakernas Internet” hot eller möjligheter? Hur kan vi få ett bra arbetsliv i det alltmer digitaliserade och automatiserade samhället? Hur utformar vi Arbetsmiljö 4.0? Arbetsmiljö- och logistikforskare vid Designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola tar, tillsammans med företrädare för Svenskt näringsliv och Sveriges ingenjörer, sig an frågorna om den fjärde industriella revolutionens risker för den arbetande människan och möjligheter för ett hållbart arbetsliv.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-02-28