Hoppa till huvudinnehåll

Almedalen 2017

sex personer står på en scen i ett vitt tält och samtalar, sett från publiken. Foto.

Designvetenskaper arrangerade två panelsamtal i Almedalen 2017, Måste arbete vara en hälsorisk? och Förpackningen – ett nödvändigt ont?. Forskare vid institutionen deltog även i ett samtal arrangerat av Lunds kommun, Hur kan våra städer bidra till nya innovationer?

Måste arbete vara en hälsorisk?

Varför jobbar vi fortfarande i miljöer med dålig ergonomi, farliga kemikalier och buller? I Sverige är dessutom ohälsa orsakad av organisatoriska och sociala faktorer på jobbet - t ex stress - ett av de vanligaste hälsoproblemen.

Forskningen har länge visat vilka arbetsmiljörisker som finns, men ändå drabbas många av ohälsa till följd av sina arbetssituationer. FORTE och AFA Försäkring är två av de stora finansiärerna av arbetsmiljöforskning i Sverige. Hur ser de på framtidens arbetsmiljöforskning och hur den ska komma samhället till gagn? Vad tänker arbetsmiljöforskarna själva? Vad bör vi forska på? Var tar forskningen slut och övergår i något annat som omsätter resultaten? Hur får vi in relevanta problem till forskningen och hur får vi ut resultaten till praktiken? Representanter från centrumbildningen för arbetsmiljöforskning MetaLund vid Lunds universitet diskuterar tillsammans med FORTE och AFA Försäkring.

Förpackningen – ett nödvändigt ont?

Hur kan forskningen samverka med livsmedelsbranschen för att minska matsvinnet? Matsvinn är en stor utmaning för samhället och för livsmedelsbranschen. Bara i Sverige kastar vi 1,2 miljoner ton mat varje år som leder till negativa miljöeffekter.

Hur kan vi öka medvetenheten om matsvinnets betydelse för miljön? Och hur kan forskningen om förpackningar, logistik och digitalisering samverka med livsmedelsbranschen för att minska matsvinnet? Förpackningens främsta uppgift är att skydda och bevara våra matprodukter, men det talas oftare om förpackningen som en bidragande faktor till nedskräpning och resursslöseri. Vilken roll spelar egentligen förpackningen för att minska matsvinnet? Kan vi synliggöra brister i livsmedelskedjan med digitaliserade förpackningar och på det viset minska matsvinnet? Vad säger branschen?

 

Hur kan våra städer bidra till nya innovationer? Från medarbetarperspektiv till nationellt fokus

Genom starkt samarbete mellan universitet, näringsliv och kommunen byggs förutsättningar för att skapa innovationsrika miljöer. Men hur ska en kommun tänka och agera? Vad är avgörande för företagare, forskare och medarbetare? Vi diskuterar framgångsfaktorerna och fallgroparna.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-02-28