lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

THE LONG VIEW

The LONG VIEW är en plattform för cykliskt tänkande inom design och innovation vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola.

Förmågan att tänka nytt och visualisera alternativ till dagens sätt att organisera samhället är helt avgörande för att lyckas med en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle

Plattformens fundament är Brundtlandkommissionens definition av begreppet hållbar utveckling, den att tillfredsställa våra behov i dag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov och karaktäriseras av ett långsiktigt och cykliskt tänkande. Plattformen skall vara navet i institutionens arbete för en långsiktigt hållbar utveckling och för uppfyllandet av FNs mål för hållbar utveckling i Agenda 2030..

Institutionen har en aktiv arbetsgrupp som ger förslag till styrelsen och som genomför aktiviteter. En målsättning är att alla kurser som institutionen ger ska relatera till hållbar utveckling där så är relevant. För att bidra till detta mål pågår utveckling av en kurs för lärare.

En annan målsättning är utveckla inslag av hållbar utveckling i forskarutbildningen vid institutionen. Förslag som tagits och är under behandling är att alla forskarstuderande ska dokumentera reflektioner kring sin forsknings relevans för hållbar utveckling. Vi har också utvecklat en forskarutbildningskurs i hållbar utveckling, 7,5 hp, med en 5hp variant och från och med 2019 en 3 hp-variant. I långt gånget förslag till institutionens strategiska plan finns kravet att alla forskarstuderande vid institutionen ska ha en kurs i hållbar utveckling om minst 3 hp i sin teoridel. Den nya varianten av vår forskarutbildningskurs ska ge doktoranderna en möjlighet att uppfylla kravet.

En kurs för alla på institutionen i hållbar utveckling är på planeringsstadiet.

The Long View anordnar årliga läsecirklar, seminarier och, nytt för 2018, ”Hållbarhetsfikor”.

Institutionen har omfattande samarbeten med andra institutioner inom Lunds universitet ser gärna forskning, doktorandarbeten och examensarbeten relevanta för hållbar utveckling.

Välkommen att kontakta oss!

Kalendarium

Seminarium

Almedalen 2021: Hållbart arbetsliv i pandemins fotspår

Tid: 2021-07-07 14:00 till 2021-08-30 17:00

Kontakt

Roland Akselsson
professor, ergonomi och aerosolteknologi
roland.akselsson@design.lth.se 
+46 (0) 46 222 92 66

Kajsa Ahlgren Ode
post doc, innovationsteknik
kajsa.ahlgren_ode@design.lth.se 
+46 (0) 73 420 70 02

Olof Kolte
universitetslektor, industridesign
olof.kolte@design.lth.se 
+46 (0) 703 70 72 70

Jessica Wadin
forskare, innovationsteknik
jessica.wadin@design.lth.se
+46 (0) 46 222 03 59