lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

ett stort antal godståg syns mot en solnedgång

2018-09-13

Trafikverket finansierar 12-årigt projekt för fossilfria godstransporter

Förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH är en av flera aktörer som nu tar sig an utmaningen att sänka koldioxidutsläppen från godstrafiken. Sverige siktar på att bli ett av världens

[...]

2018-09-12

Tidigare industridesignstudent får finansiering för utveckling av trygghetslarm

Hanne Pålsson hoppas att äldre och kroniskt sjuka – men också personer som lever under hot – ska få användning för

[...]

2018-09-11

Samhället behöver innovation – licentiatseminarium i Innovationsteknik 14 september

− Samhället har mer än någonsin behov av tekniska och innovativa lösningar. Vår tilltro till innovation och teknik har

[...]

2018-09-04

Climate and Health — Forum Metalund 27 september

Välkommen till Metalund-symposiet Climate and health den 27 september 2018, med start kl 11.30. Plats: Stora hörsalen,

[...]

Följ Designvetenskaper på Instagram och YouTube

instagram logo
youtube logo

Kontakt

Fredrik Nilsson
prefekt
prefekt@design.lth.se
+46 46 222 91 55

Jessika Sellergren
kommunikatör
jessika.Sellergren@design.lth.se
+46 46 222 85 10

Receptionen/Servicegruppen
servicegruppen@design.lth.se 
+46 46-222 39 42

Besöksadress
Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC)
Sölvegatan 26
223 62 Lund

Karta till IKDC

Samverkan

För att dra nytta av den breda gemensamma kompetensen på Designvetenskaper har vi bildat ett antal forskningsprogram.

Health Design - framtidens vård ur ett hälsoperspektiv

Produktinnovation och innovativt lärande

Utveckling av det hållbara samhället

Äldre och design