lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2014-11-19

Förpackningslogistik 20 år - jubileum 20 november 2014

Ny paketautomat och 3D-printade förpackningar när förpackningslogistik 20-årsjubilerar.Kom till IKDC, Sölvegatan 26 i

[...]

2014-11-09

Roland Akselsson - femtio år vid Lunds universitet

Välkommen på ett seminarium om en av LTH:s mest välmeriterade och mångsidiga forskare. I femtio år har professor Roland

[...]

2014-09-17

Kulturnatten 20 september - Lyssna på 3D-orkester och gör ett GPS-ljudspår

Kulturnatten 20 september 2014 12.00-18.00 på Studiecentrum LTH, John Ericssons väg 4 Designvetenskaper har två

[...]

2014-05-14

Printing the future - 10th of June

Printing the future - with Professor Olaf Diegel – Design SciencesFor researchers, lecturers, students and industry

[...]

Kontakt

Receptionen/Servicegruppen
servicegruppen@design.lth.se
+46 46-222 39 42

Gerd Johansson
prefekt
gerd.johansson@design.lth.se
+46 46 222 80 17

Jessika Sellergren
kommunikatör
jessika.Sellergren@design.lth.se
+46 46 222 85 10

Hitta hit

Karta till IKDC

Besöksadress
Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC)
Sölvegatan 26
223 62 Lund

Postadress
Designvetenskaper
Lunds universitet
Box 118
221 00 Lund

Samverkan

Health Design
Flera av våra forskningsprojekt har en stark koppling till olika typer av vård och vårdsituationer. Vi arbetar exempelvis med cancervård i hemmet och med avancerad sjukhusvård på en operationsavdelning och på en infektionsklinik. En viktig aspekt är att kunna kombinera patientsäkerhet med en god arbetsmiljö.

Produktinnovation och innovativt lärande
Våra forskningsprojekt behandlar innovationer av såväl teknisk som social karaktär och innefattar design och utveckling av både nya produkter (varor och tjänster) och nya processer (teknologiska och organisatoriska).

Utveckling av det hållbara samhället
The Long View är en plattform för cykliskt tänkande inom design och innovation. Förmågan att tänka nytt och visualisera alternativ till dagens sätt att organisera samhället är helt avgörande för att lyckas med en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Äldre och design
Vår forskning tar fasta på det moderna äldrelivets krav och behov. Vi menar att det finns stora möjligheter i den potential som ryms i en växande livserfarenhet, inte minst i den innovativa förmåga som följer i spåren av en livslång erfarenhet av teknisk förändring och teknikanvändning.

Bryggan kök och café

Bryggan kök och café har öppnat på Designcentrum!

Mer information finns här.

Veckomeny