lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

Brainpuzzle på Stortorget kvällstid, upplyst från insidan

2020-01-15

Brainpuzzle nu på Medicon Village – 16 januari

Under Lunds universitets 350-årsjubileum arrangerades flera tvärvetenskapliga vetenskapsveckor med olika teman. I samband med dessa pryddes Stortorget i Lund av en två meter hög och fyra

[...]

2020-01-09

Förnybara bränslen, varierande förbränning och förändrade sotegenskaper: påverkas hälsan och klimatet? – disputation 17 januari

Vid förbränning i olika processer bildas och släpps det ut små partiklar som bidrar till luftföroreningar –

[...]

2019-12-18

Prövar hur farligt det är med biodiesel

Traktorn som står utanför Ingvar Kamprad Designcentrum har en tjock slang runt avgasröret som leder in i ett hål i

[...]

2019-12-12

Finansiering till forskning om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön

AFA Försäkring satsar nu, på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionssektorn, 37 miljoner kronor på

[...]

Följ Designvetenskaper på Instagram och YouTube

Kalendarium

Övrigt

Uppdragsutbildning: Synergonomisk riskbedömning 7,5 hp

Tid: 2020-01-21 11:00 till: 2020-02-28 23:00

Kontakt

Fredrik Nilsson
prefekt
prefekt@design.lth.se
+46 46 222 91 55

Jessika Sellergren
kommunikatör
jessika.Sellergren@design.lth.se
+46 46 222 85 10

Receptionen/Servicegruppen
servicegruppen@design.lth.se 
+46 46-222 39 42

Besöksadress
Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC)
Sölvegatan 26
223 62 Lund

Karta till IKDC

Samverkan

För att dra nytta av den breda gemensamma kompetensen på Designvetenskaper har vi bildat ett antal forskningsprogram.

Health Design - framtidens vård ur ett hälsoperspektiv

Produktinnovation och innovativt lärande

Utveckling av det hållbara samhället

Äldre och design