lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2015-10-01

Designa vården med patienten i centrum

Alltfler söker information på nätet om sitt sjukdomstillstånd redan innan läkaren ställer en konkret diagnos. För många patienter är den tiden som en gråzon, och nu initieras ett

[...]

2015-09-22

Printing the future - forskarfrukost med Olaf Diegel på Ideon 25 september

På Ideons forskarfrukost den 25 september berättar Olaf Diegel om hur 3D-printstekniken förändrar

[...]

2015-09-01

Disputation i Industridesign 4 september 2015

Magnus Eneberg försvarar sin avhandling i Industridesign med titeln Beyond the Product - Enabling Design

[...]

2015-08-01

Flimrande led-lampor inte hälsosamt

Allt fler hem och arbetsplatser lyses upp av led-lampor. Men forskarna är oroliga för det osynliga flimret vid

[...]

Kontakt

Fredrik Nilsson
prefekt
fredrik.nilsson@plog.lth.se 
+46 46 222 91 55

Jessika Sellergren
kommunikatör
jessika.Sellergren@design.lth.se
+46 46 222 85 10

Receptionen/Servicegruppen
servicegruppen@design.lth.se 
+46 46-222 39 42

Besöksadress
Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC)
Sölvegatan 26
223 62 Lund

Karta till IKDC

Samverkan

Health Design
Flera av våra forskningsprojekt har en stark koppling till olika typer av vård och vårdsituationer. Vi arbetar exempelvis med cancervård i hemmet och med avancerad sjukhusvård på en operationsavdelning och på en infektionsklinik. En viktig aspekt är att kunna kombinera patientsäkerhet med en god arbetsmiljö.

Produktinnovation och innovativt lärande
Våra forskningsprojekt behandlar innovationer av såväl teknisk som social karaktär och innefattar design och utveckling av både nya produkter (varor och tjänster) och nya processer (teknologiska och organisatoriska).

Utveckling av det hållbara samhället
The Long View är en plattform för cykliskt tänkande inom design och innovation. Förmågan att tänka nytt och visualisera alternativ till dagens sätt att organisera samhället är helt avgörande för att lyckas med en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Äldre och design
Vår forskning tar fasta på det moderna äldrelivets krav och behov. Vi menar att det finns stora möjligheter i den potential som ryms i en växande livserfarenhet, inte minst i den innovativa förmåga som följer i spåren av en livslång erfarenhet av teknisk förändring och teknikanvändning.

Bryggan kök och café

Bryggan kök och café har öppnat på Designcentrum!

Mer information finns här.

Veckomeny