lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

äldre man häller upp ett piller i handen från en burk

2019-01-14

Varför så svårt att öppna?

Seniorer tar inte sina mediciner för att förpackningarna är för krångliga. Hur tänker tillverkarna när de gör vardagen så onödigt komplicerad? – Det finns många som inte genomför hela

[...]

2019-01-13

Studenter visar upp framtidsprojekt i VR, AR och robotik

Vill du samtala med en humanoidrobot? Eller veta hur dina ögonrörelser påverkar feedback och bemötande? Hur augmented

[...]

2018-12-20

Vinterkräksjuka - så undviker ni att smittas

Nu börjar säsongen med vinterkräksjuka och influensa. Ny forskning visar att vinterkräksjukan troligen sprids via luft.

[...]

2018-12-18

När vården flyttas till det digitala rummet

Pappersrecept för läkemedel har ersatts av e-recept, elektroniska journalsystem har blivit praxis, besöksbokning av

[...]

Följ Designvetenskaper på Instagram och YouTube

Kontakt

Fredrik Nilsson
prefekt
prefekt@design.lth.se
+46 46 222 91 55

Jessika Sellergren
kommunikatör
jessika.Sellergren@design.lth.se
+46 46 222 85 10

Receptionen/Servicegruppen
servicegruppen@design.lth.se 
+46 46-222 39 42

Besöksadress
Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC)
Sölvegatan 26
223 62 Lund

Karta till IKDC

Samverkan

För att dra nytta av den breda gemensamma kompetensen på Designvetenskaper har vi bildat ett antal forskningsprogram.

Health Design - framtidens vård ur ett hälsoperspektiv

Produktinnovation och innovativt lärande

Utveckling av det hållbara samhället

Äldre och design