lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2015-11-24

Paketautomat del av forskningsprojekt på Förpackningslogistik

Helsingborg blir först i landet med ett utbyggt paketautomatsystem. Forskare från olika ämnesområden ska utreda var åtta paketautomater ska placeras för att bäst serva helsingborgarna.

[...]

2015-11-22

Han vill se coola hjälmar som andas

Skulle du använda cykelhjälm om den "andades" bättre? Kalev Kuklane, forskare på Designvetenskaper på LTH,

[...]

2015-11-15

Öppet hus i Designvetenskapers 3D-printslaboratorium 18 november

Välkommen till ”Idea to product lab” hos Designvetenskaper på Ingvar Kamprad Designcentrum! Här kan du göra om dina

[...]

2015-11-10

Student på Designvetenskaper får pris för examensarbete om städsprayer i arbetsmiljön

Karin Lovéns examensarbete inom aerosolteknologi vid Designvetenskaper på LTH får 15 000 kronor av Prevent

[...]

Kontakt

Fredrik Nilsson
prefekt
fredrik.nilsson@plog.lth.se 
+46 46 222 91 55

Jessika Sellergren
kommunikatör
jessika.Sellergren@design.lth.se
+46 46 222 85 10

Receptionen/Servicegruppen
servicegruppen@design.lth.se 
+46 46-222 39 42

Besöksadress
Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC)
Sölvegatan 26
223 62 Lund

Karta till IKDC

Samverkan

Health Design
Flera av våra forskningsprojekt har en stark koppling till olika typer av vård och vårdsituationer. Vi arbetar exempelvis med cancervård i hemmet och med avancerad sjukhusvård på en operationsavdelning och på en infektionsklinik. En viktig aspekt är att kunna kombinera patientsäkerhet med en god arbetsmiljö.

Produktinnovation och innovativt lärande
Våra forskningsprojekt behandlar innovationer av såväl teknisk som social karaktär och innefattar design och utveckling av både nya produkter (varor och tjänster) och nya processer (teknologiska och organisatoriska).

Utveckling av det hållbara samhället
The Long View är en plattform för cykliskt tänkande inom design och innovation. Förmågan att tänka nytt och visualisera alternativ till dagens sätt att organisera samhället är helt avgörande för att lyckas med en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Äldre och design
Vår forskning tar fasta på det moderna äldrelivets krav och behov. Vi menar att det finns stora möjligheter i den potential som ryms i en växande livserfarenhet, inte minst i den innovativa förmåga som följer i spåren av en livslång erfarenhet av teknisk förändring och teknikanvändning.

Bryggan kök och café

Bryggan kök och café har öppet på Designcentrum!

Mer information finns här.

Veckomeny