lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2015-01-13

Disputation i Aerosolteknik 30 januari 2015

Erik Nordin försvarar sin avhandling i Aerosolteknik med titeln Characteristics of Fresh and Aged Carbonaceous Aerosol from Anthropogenic Combustion Sources Opponent är docent

[...]

2014-12-15

Man måste kunna lita på sin robot

Hjälprobotar förväntas ta större plats i hemmen i takt med att tekniken utvecklas och andelen äldre ökar. Nya resultat

[...]

2014-11-28

Cabotagestudien

En studie på internationella lastbilars rörelser i Sverige som summerar svenska resultat från skandinaviska

[...]

2014-11-19

Förpackningslogistik 20 år - jubileum 20 november 2014

Ny paketautomat och 3D-printade förpackningar när förpackningslogistik 20-årsjubilerar.Kom till IKDC, Sölvegatan 26 i

[...]

Kontakt

Fredrik Nilsson
prefekt
fredrik.nilsson@plog.lth.se 
+46 46 222 91 55

Jessika Sellergren
kommunikatör
jessika.Sellergren@design.lth.se
+46 46 222 85 10

Receptionen/Servicegruppen
servicegruppen@design.lth.se 
+46 46-222 39 42

Hitta hit

Karta till IKDC

Besöksadress
Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC)
Sölvegatan 26
223 62 Lund

Postadress
Designvetenskaper
Lunds universitet
Box 118
221 00 Lund

Samverkan

Health Design
Flera av våra forskningsprojekt har en stark koppling till olika typer av vård och vårdsituationer. Vi arbetar exempelvis med cancervård i hemmet och med avancerad sjukhusvård på en operationsavdelning och på en infektionsklinik. En viktig aspekt är att kunna kombinera patientsäkerhet med en god arbetsmiljö.

Produktinnovation och innovativt lärande
Våra forskningsprojekt behandlar innovationer av såväl teknisk som social karaktär och innefattar design och utveckling av både nya produkter (varor och tjänster) och nya processer (teknologiska och organisatoriska).

Utveckling av det hållbara samhället
The Long View är en plattform för cykliskt tänkande inom design och innovation. Förmågan att tänka nytt och visualisera alternativ till dagens sätt att organisera samhället är helt avgörande för att lyckas med en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Äldre och design
Vår forskning tar fasta på det moderna äldrelivets krav och behov. Vi menar att det finns stora möjligheter i den potential som ryms i en växande livserfarenhet, inte minst i den innovativa förmåga som följer i spåren av en livslång erfarenhet av teknisk förändring och teknikanvändning.

Bryggan kök och café

Bryggan kök och café har öppnat på Designcentrum!

Mer information finns här.

Veckomeny