lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2017-10-09

Strävan efter lika villkor

– Genom att fokusera på inkludering kan vi göra produkterna mer flexibla så fler kan använda dem utan särskilda anpassningar. Då blir det mindre utpekande. Det behövs

[...]

2017-10-06

Mäta och bedöma risker med nanoämnen svår utmaning för forskarna

I ett projekt som fått stöd från Afa Försäkring har forskare undersökt exponeringen för tillverkade nanopartiklar vid

[...]

2017-10-06

Olika syn på gränsvärden för nanomaterial i Sverige och Danmark

Det behövs särskilda gränsvärden för ämnen i nanostorlek. Detta är forskare i Lund och Köpenhamn eniga om. Men de två

[...]

2017-10-05

Heldag om design och teknik för alla

Vad är universell utformning och hur kan man göra design tillgänglig för alla? Kan datorspel och virtual reality

[...]