lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

Jakob står i aerosollaboratoriet

2018-11-12

3,5 miljoner till forskning om vinterkräksjuka

Nu står säsongen för vinterkräksjukan för dörren. Virusinfektioner drabbar både patienter och personal i vården och ökar därmed arbetsbördan för de kollegor som inte insjuknar. Jakob

[...]

2018-11-12

Utveckling av god och nära vård - Öppet seminarium 22 november

Välkommen till öppet seminarium med Anna Nergårdh, regeringens utredare för Samordnad utveckling för god och nära

[...]

2018-11-11

3,6 miljoner till forskning om ”sotbyggstenar i förbränningsemissioner”

Vetenskapsrådet har beviljat 3,6 miljoner till projektet  “Sotbyggstenar i förbränningsemissioner: Implikationer

[...]

2018-11-11

2,5 miljoner till forskning om hur arbetet förändras när vården blir digital

Dagens teknikutveckling gör det möjligt att övervaka patienters hälsa via digitalt överförd data. I utvärderingar av

[...]