lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

många människor vid ett långbord vinkar till kameran

2018-03-19

The Geography of Innovation

− An event like the EU-SPRI School provides doctoral students with great opportunities to get an overview of the field of geography of innovation from leading scholars, while at the same

[...]

2018-03-14

Medarbetardriven innovation

Hur kan ledningen gynna anställdas kreativitet och öka arbetsplatsens innovationsförmåga? Izabelle Bäckström vet mer om

[...]

2018-03-12

Välkommen till en workshop om inomhusmiljö den 21 mars

Några av de teman som tas upp är: hur påverkar människan sin egen inomhusmiljö?kan partikelluftrenare vara

[...]

2018-03-02

Studenternas förberedelser för 45 minuter i -35°C

I klimatlaboratoriet på Designvetenskaper, LTH testar man bland annat hur människor reagerar och rustar sig för

[...]