lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2018-08-21

Genusperspektiv kan minska antalet olyckor

Varje år inträffar ett stort antal arbetsrelaterade dödsolyckor i Sverige. Regeringen har därför gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsolyckor ur ett genusperspektiv. – För

[...]

2018-08-17

Klädreturer belastar miljön

Allt fler modeföretag på nätet erbjuder fria returer av sina varor. Enligt forskare som Ekot har talat med kan de

[...]

2018-08-17

Welcome to an open seminar on climate change and research, August 31 at 2 pm

Professor Tord Kjellstrom is holding the seminar Climate Change Impact research for Mitigation strengthening. Time:

[...]

2018-08-16

Felaktiga affärsmodeller sinkar omställning till förnybar energi

Skåne har goda förutsättningar för grön el. Omställningen börjar ta fart, men kunde gå snabbare. En ny avhandling visar

[...]