lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2017-09-17

Osäkert om e-handel är ett grönt alternativ

E-handeln har länge ansetts som mer klimatvänlig än traditionell handel. Främst tack vare att effektivare transporter har övertrumfat konsumenters bilåkande. Den bilden ifrågasätts allt mer

[...]

2017-09-16

Samhällsperspektivet måste in i forskningen om delaktighet

Forskningen inom funktionshindersområdet utgår ofta från individens perspektiv. Däremot är det färre rapporter som tar

[...]

2017-09-15

Kursen vill skapa kunskap genom möten

Tanken med den nya kursen är bland annat att deltagarna, med hjälp av varandras erfarenheter, ska lära sig att leva med

[...]

2017-09-15

Nätjournaler ställer nya krav på vårdpersonal

Nätjournaler kan öka patienternas delaktighet och insyn i vården. Men det nya arbetssättet påverkar också arbetsmiljön

[...]