lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2015-05-19

Hälsosamma inomhusmiljöer - seminariedag 28 maj 2015

Vad är det som påverkar vår hälsa i inomhusmiljön? Vad krävs för att skapa hälsosamma inomhusmiljöer? Det finns många faktorer som påverkar oss i inomhusmiljön. Att bara studera en sak i

[...]

2015-04-24

Climate change and sustainability

The challenges ahead for design and engineeringSeminar with Professor Will Steffen, Australia National University Will

[...]

2015-04-21

En halv miljon kronor till projekt om proaktiv cancervård

Vinnova har beviljat Designvetenskaper en halv miljon kronor för ett projekt om innovativ cancerlogistik. Projektets

[...]

2015-04-15

Hur får vi hälsosamma inomhusmiljöer?

Mycket forskning har gjorts för att det ska byggas sunda och välventilerade hus. Ändå upphör inte larmen.

[...]

Kontakt

Fredrik Nilsson
prefekt
fredrik.nilsson@plog.lth.se 
+46 46 222 91 55

Jessika Sellergren
kommunikatör
jessika.Sellergren@design.lth.se
+46 46 222 85 10

Receptionen/Servicegruppen
servicegruppen@design.lth.se 
+46 46-222 39 42

Besöksadress
Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC)
Sölvegatan 26
223 62 Lund

Karta till IKDC

Samverkan

Health Design
Flera av våra forskningsprojekt har en stark koppling till olika typer av vård och vårdsituationer. Vi arbetar exempelvis med cancervård i hemmet och med avancerad sjukhusvård på en operationsavdelning och på en infektionsklinik. En viktig aspekt är att kunna kombinera patientsäkerhet med en god arbetsmiljö.

Produktinnovation och innovativt lärande
Våra forskningsprojekt behandlar innovationer av såväl teknisk som social karaktär och innefattar design och utveckling av både nya produkter (varor och tjänster) och nya processer (teknologiska och organisatoriska).

Utveckling av det hållbara samhället
The Long View är en plattform för cykliskt tänkande inom design och innovation. Förmågan att tänka nytt och visualisera alternativ till dagens sätt att organisera samhället är helt avgörande för att lyckas med en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Äldre och design
Vår forskning tar fasta på det moderna äldrelivets krav och behov. Vi menar att det finns stora möjligheter i den potential som ryms i en växande livserfarenhet, inte minst i den innovativa förmåga som följer i spåren av en livslång erfarenhet av teknisk förändring och teknikanvändning.

Bryggan kök och café

Bryggan kök och café har öppnat på Designcentrum!

Mer information finns här.

Veckomeny