lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2018-06-21

Cyclic Food Chain Project — Industridesignskolan ställer ut

Hur kan vi leva hållbart baserat på lokala cykliska resursflöden? Masterstudenter från Industridesignskolan vid Lunds universitet ställer ut designkoncept kopplade till mat och livsmedel i

[...]

2018-06-20

Master's programme is labelled a "Sucess story"

The Master's programme in Food Innovation and Product Design - FIPDes - has been labelled a success story" by the

[...]

2018-06-07

Friskare äldre med virtuell natur?

Med VR-glasögon och en handkontroll vandrar Elisabeth Dalholm Hornyánszky på en somrig strand och i en blommande

[...]

2018-06-05

Studie av mobila team i hemsjukvården och deras effekt på arbetsmiljön

Christofer Rydenfält är doktor i arbetsmiljöteknik på avdelningen Ergonomi och aerosolteknologi vid Designvetenskaper,

[...]