lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om institutionen

Institutionen för designvetenskaper är en av ett tjugotal institutioner på Lunds tekniska högskola. Sedan 2002 är verksamheten samlad på Ingvar Kamprad Designcentrum, IKDC. Institutionen har ett hundratal medarbetare.

Forskningen på institutionen fokuserar på samspelet mellan människa, teknik och design. Samarbetet är brett, och forskning bedrivs exempelvis om industridesign, produktutveckling, förpackningsdesign, rehabiliteringsteknik, design för äldre, samspelet mellan människa, miljö och hälsa, organisationsdesign och riskhantering. Forskningen är i högsta grad interdisciplinär, med många nationella och internationella kontakter.

Inom grundutbildningen vid LTH deltar institutionen i de flesta utbildningsprogram. Merparten av studenterna utbildar sig till civilingenjörer, medan en tredjedel av institutionens grundutbildning vänder sig till industridesignstudenter. Institutionen har också utbildningsverksamhet för redan yrkesverksamma.

Utbildnings- och forskningsbredden gör att samarbetet med samhället utanför universitet (såsom företag och offentliga organisationer) är omfattande. Detta, tillsammans med en stimulerande miljö, gör institutionen attraktiv för både personal och studenter på såväl grund- som forskarutbildningsnivå.

Institutionens strategi, 2011-2015 (pdf-fil, 1,5 MB).

Ämnen/avdelningar på Designvetenskaper:

Sidansvarig:

Kontakt

Prefekt
Fredrik Nilsson
046-222 91 55
prefekt@design.lth.se

Ställföreträdande prefekt
Kirsten Rassmus-Gröhn
046-222 03 50
Kirsten.Rassmus-Grohn@certec.lth.se

Husprefekt
Giorgos Nikoleris
046-222 44 06
Giorgos.Nikoleris@mkon.lth.se

Grundutbildning
Håkan Eftring
046-222 40 96
Hakan.Eftring@certec.lth.se

Forskning
Anders Warell
046-222 82 23
Anders.Warell@design.lth.se

Forskning
Erik Andersson
046-222 91 44
Erik.Andersson@design.lth.se

Kommunikation
Jessika Sellergren
046-222 85 10
Jessika.Sellergren@design.lth.se

Ekonomi
Karin Öhrvik
046-222 80 18
Karin.Ohrvik@design.lth.se

Personal
Susanne Nordbeck
046-222 40 95
Susanne.Nordbeck@certec.lth.se