lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Biblioteksdatabasen ARBLINE

ARBLINE – din ingång till arbetslivsinriktad litteratur i Sverige.

Följ länkarna för att läsa mer om:

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö

Det digitala arbetslivet

Risk och säkerhet

De senaste forskningspublikationerna


ARBLINE  är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med inriktning på arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad med ca 80 000 poster. Databasen innehåller referenser till böcker, rapporter, konferenspublikationer och avhandlingar som finns på bibliotek i Sverige, samt offentligt material i fulltext. ARBLINE är en av Libris deldatabaser och du kan fjärrlåna materialet via ditt lokala bibliotek.

Sidansvarig:

Mer svensk arbetslivsforskning i fulltext

Mer information

Databasen produceras i samarbete mellan Arbetsmiljöhögskolan vid Designvetenskaper, LTH, Föreningen för arbetslivsforskning i Sverige (FALF) och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet.

Nya titlar från 2010 och framåt tillförs databasen löpande av Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet (även viss retrospektiv registrering sker).

Årligen köps nyutgiven litteratur inom ämnesområdet in i tryck, samt från 2016 även e-böcker. Följande böcker i ARBLINE som finns att läsa och låna vid Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek finner du här.

Genom ett samarbete med Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet erbjuds FALFs medlemmar tillgång till dessa e-böcker i fulltext. Mer information om detta här.