lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsmiljöhögskolan

Finns det behov av mer kunskap om arbetsmiljö inom er organisation?

Arbetsmiljöhögskolan är ingången till Lunds universitets kompetenser inom arbetsmiljö, arbetsliv och ledarskap.

Arbetsmiljöhögskolan erbjuder allt från enstaka föredrag på ett specifikt tema till mer omfattande kurspaket. Utbildningen sker i form av uppdragsutbildning som kan ge högskolepoäng. Kurserna skräddarsys och arbetas fram i samverkan och i samtal med uppdragsgivaren. Beställaren får ett direktinflytande och utbildningen kan riktas mot de behov som yrkesgrupperna har i sin yrkesvardag.

Vi kan erbjuda utbildning inom exempelvis organisation, ledarskap, ergonomi, inomhusmiljö, digital arbetsmiljö, riskhantering och längre arbetsliv.
 

Nyheter

2019-09-19

Arbetsmiljö. Vem är du – en separerare eller kanske en integrerare? Mobiler och bärbara datorer har skapat ett arbetsliv där det är möjligt att jobba när och var som helst. I en stor studie har arbetsmiljöforskare identifierat...[läs mer]


2019-07-18

Flera personer vända mot en person som talar

DAGENS ARBETSLIV är sällan en nio-till-fem-historia. Idag kan vi ofta styra när, var och hur vi arbetar. Hur ska vi förhålla oss till det flexibla jobbets utmaningar för att ”hålla” hela livet? Och vilka arbetslivstrender kan...[läs mer]


2019-06-14

− Om temperaturen fortsätter stiga kommer det inte vara möjligt att arbeta inom fysiska utomhusyrken eller i vissa delar av världen i framtiden, säger Karin Lundgren-Kownacki, forskare i Arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper,...[läs mer]


2018-10-28

Vad händer med oss när allt ska vara mätbart? Frågan ställs i Filosofiska rummet i Sveriges Radio. Arbetsmiljöforskaren Calle Rosengren från Designvetenskaper, LTH medverkar och ger sin syn på mätbarhet ur ett...[läs mer]


2018-09-24

omslaget till tidsskriften arbetsliv i omvandling

Det är inte ovanligt att arbetsgivare gör informationssökningar på nätet för att undersöka bakgrunden hos en jobbsökande. Ofta görs nätgranskningarna snabbt, osystematiskt och utan en egentlig koppling till kravprofilen för...[läs mer]


2018-07-06

Pris för årets bästa avhandling 2018 i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö gick till Jonas Welander, postdoktor inom arbetslivsvetenskap vid MDH (Mälardalens högskola). Avhandlingen handlar om...[läs mer]


Sidansvarig:

Kontakt

Calle Rosengren
Föreståndare Arbetsmiljöhögskolan
calle.rosengren@design.lth.se
+46 46 222 80 06

Jonas Borell
Biträdande universitetslektor
jonas.borell@design.lth.se
+46 46 222 80 61

Jessika Sellergren
Kommunikatör
jessika.sellergren@design.lth.se
+46 46 222 85 10

Vi ser fram emot att samarbeta med er organisation!
 

Om Arbetsmiljöhögskolan

Arbetsmiljöhögskolan finns vid Institutionen för designvetenskaper där vi bedriver arbetsmiljöforskning med fokus på människans samspel med tekniska produkter, tekniska system, andra människor, organisationer och den omgivande fysiska miljön. Vi kopplar ihop forskning, praktik och trender som gör arbetsplatsen till en källa av kunskap, inspiration, hälsa och glädje.
 

Ledarskapsarenan

Utvecklas som chef med hjälp av aktuell forskning som ger oväntade och nya perspektiv på ledarskapets förändrade villkor!

Ledarskapsarenan är ett initiativ mellan Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet och Unionen Chef där chefernas utveckling och arbetssituation står i fokus. Under träffarna diskuteras chefens roll och ledarskap i ett vidare perspektiv än man gör i traditionella chefsutbildningar. Diskussionerna leds av forskare från Lunds universitet och tar avstamp i aktuella föreläsningar kring chefs- och ledarskapsfrågor.

Mer om Ledarskapsarenan

ArBline

Arbetsmiljöhögskolan ansvarar för biblioteksdatabasen ARBLINE. ARBLINE  är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med inriktning på arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad med ca 80 000 poster. ARBLINE
 

Arbetsliv i Omvandling

Arbetsliv i omvandling är en vetenskaplig skriftserie som vänder sig till dem som är intresserade av arbetslivsfrågor. I serien publiceras avhandlingar, antologier och originalartiklar som beskriver och analyserar arbetslivets omvandling och utveckling. Arbetsliv i omvandling