lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Exjobbspresentation: Utvecklandet av en chatt-applikation

Övrigt

Tid: 2021-01-14 15:00 till 16:00
Plats: Zoom
Kontakt: lena [dot] leveen [at] certec [dot] lth [dot] se
Spara händelsen till din kalender


Exjobbspresentationen sker via Zoom. Om du önskar delta, vänligen kontakta Lena Leveen

Rebecka Gerdtham redovisar sitt examensarbete "Utvecklandet av en chatt-applikation: Stötta människor med autism och intellektuell funktionsnedsättning att hitta vänner" den 14 januari 2021, kl 15.00 via Zoom.

Lagen (1993:387) om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade säkerställer att människor med funktionsnedsättning får anpassat stöd för att kunna leva ett självständigt liv och vara delaktig i samhället. Trots detta är diskriminering av ens funktionsnedsättning vanligt som beror på att människor handlar utifrån fördomar där okunskap är den främsta anledningen. I uppdraget av Lunds kommun var syftet att identifiera behov hos människor med diagnosen autism och intellektuell funktionsnedsättning och utveckla en digital lösning.

Metoden som användes var människocentrerad design i en iterativ process. Intervjuer utfördes på medlemmar och personal på den dagliga verksamheten UnIkT, men även på verksamheten F30 och Autism-och Aspergerförbundet. Resultatet indikerade ett behov att hitta vänner med samma intressen. En chatt-applikation ”Snackis” utvecklades med utgångspunkten att para ihop människor utifrån deras hobbys och på så vis underlätta mötet.

Chatt-applikationen ”Snackis” byggde på att ge möjligheten för en kontakt och stötta kommunikationen, men låta resten ske på användarens villkor. Stöttning sker i form av att användaren vet motpartens intressen, men även att det är möjligt att kommunicera på olika sätt. Dessutom utvecklades en extra funktion ”icebreakers” som bestod av enkla frågor att skicka i chatten.

En insikt från användartesten var att målgruppen inte behöver omfattande gränssnittsanpassningar än för normalfungerade. I detta fall handlar det snarare om att skapa sammanhang, motivation, och flera kommunikationssätt.

Handledare: Kirsten Rassmus-Gröhn
Examinator: Johanna Persson
Opponenter: Linnéa Wenäll och Jessica Kågeman