lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Exjobbspresentationer i produktutveckling och teknisk design

Övrigt

Tid: 2021-01-15 09:00 till 12:00
Plats: Zoom
Kontakt: cilla [dot] perlhagen [at] design [dot] lth [dot] se
Spara händelsen till din kalender


Exjobbspresentationerna sker via Zoom. Om du önskar delta, vänligen kontakta Cilla Perlhagen.

William Hellingwerf presenterar sitt examensarbete Evaluation of welding joint methods for a prismatic cell module den 15 januari kl 09:00 via Zoom. 

Beskrivning: Prismatic battery cells swell due to a number of different factors, such as state of charge, temperature and irreversibly with charge cycling. Cell health can be improved by restricting the swelling of the cell, and therefore, the container which holds the cells, the module, should be able to restrict the swelling, and thus withstand the force exerted by the cells. This thesis evaluates the use of three different welding techniques to use with a specified module frame constructed out of aluminium. The three welding techniques evaluated in the thesis are evaluated on a basis of strength and maximum temperature development during the welding process.

Handledare: Per Kristav
Examinator: Axel Nordin
Opponenter: Mattias Ammitzböll, Rafael Villalobos & Sebastian Gulz Haake 


Erik Gabrielsson och Emil Lindgren presenterar sitt examensarbete Design of a rugged intercom system with an interaction design approach den 15 Januari kl 09.00 via Zoom.

Beskrivning: The purpose of this thesis is to develop a rugged intercom system with an interaction design approach for Axis Communications AB. Within a technology company like Axis, the technology is often the most important factor during product development. This thesis investigates how a human-centred and interaction design focused design process affects the end product.

Handledare: Katarina Elner-Haglund
Biträdande handledare: Johanna Persson
Examinator: Kirsten Rassmus-Gröhn
Opponenter: Emma Hallberg & Fabian Larhed


Amanda Westin och Fiona Hay presenterar sitt examensarbete Technology based solutions as enablers for active and assisted living (AAL) den 15 januari 10.00 via Zoom.

Beskrivning: Having an ageing global population puts a lot of pressure on the eldercare. That the population of 60+ years will grow with around 40 percent in the next ten years, makes it very relevant to elaborate the care system that supports ageing. This project has the individual in focus and aims with technology to ease the inevitable difficulties of ageing by giving the elderly more control and insight in their care. The project is a study on how safety creating technology can be implemented in the elderlys home and how it should interact with its users. The main goal is to develop a conceptual model for a possible future system, five to ten years from now, that will use technology to facilitate assisted living.

Handledare: Johanna Persson
Examinator: Kirsten Rassmus-Gröhn
Opponent: Fredrik Sinclair


Johan Rogberg presenterar sitt examensarbete There’s no place like the home office - What can the home office workstation during the Covid-19 pandemic tell us about the future of office furniture design?  den 15 januari kl 10.00 via Zoom. 

Beskrivning: Möbeldesignen i kontorsmiljön har inte följt med i den digitala utvecklingen i samhället och på arbetsplatsen. På uppdrag av Superlab avser detta arbete undersöka och hitta viktiga lärdomar om morgondagens kontorsbord, eller arbetsstation som den kallas i examensarbetet. Covid-19 pandemin har stängt många dörrar och infört många begränsningar, samtidigt öppnar den dörren för ett nytt perspektiv, aldrig har så många jobbat hemma så länge. För att säkerställa ett fokus på framtidens arbetsplats har de yngre generationerna varit i centrum, deras erfarenheter, preferenser och reflektioner av hemarbete har undersökts för att lära oss mer av vad som är viktigt för framtidens arbetsstation. Kan vi lära oss något av hur det ser ut i hemmakontoren under pandemin?

Handledare: Per Kristav
Examinator: Axel Nordin
Opponent: Oscar Rundbäck Martinsson


Rafael Eduardo Villalobos Sananez presenterar sitt examensarbete Improving the Strength of 3D Printed Components den 15 januari kl 11.00 via Zoom.

Beskrivning: Evaluation of the effect that cross-linkers have on the processability and performance of polyamide 6,6 manufactured via Fused Deposition Modeling.

Handledare: Anders Sjögren
Examinator: Axel Nordin


Emma Hallberg och Fabian Larhed presenterar sitt examensarbete Design of safety system for autonomous concrete surface processing  den 15 januari kl 11 via Zoom.

Beskrivning: Concrete surfaces are commonly used for flooring in both domestic and industrial facilities. The sizes of concrete surface floors range from a few square meters for a domestic garage floor to thousands of square meters in larger industrial facilities. A floor grinder can be used to process the concrete surface efficiently. Increased efficiency can be obtained from autonomous concrete surface processing machines, which do not require the presence of an operator. However, such autonomous concrete surface processing machines may pose a risk to personnel and sensitive objects such as equipment and building materials on the construction site. There is a need for safety systems which protect both objects and personnel from coming too close to the concrete surface processing machine during operation. This thesis focuses on the design of a safety system for such autonomous solutions which is both reliable, easily deployed, and cost efficient.

Handledare: Per Kristav
Examinator: Giorgos Nikoleris
Opponent: Fiona Hay