lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Förnybara bränslen, varierande förbränning och förändrade sotegenskaper: påverkas hälsan och klimatet? – disputation 17 januari

"Characteristics of Particulate Emissions from Low Temperature Combustion and Renewable Fuels" – disputation i aerosolteknologi 17 januari.

Disputation

Tid: 2020-01-17 09:00 till: 12:00
Plats: Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Design Center (IKDC), Sölvegatan 26 in Lund
Kontakt: vilhelm [dot] malmborg [at] design [dot] lth [dot] se
Spara händelsen till din kalender


Vid förbränning i olika processer bildas och släpps det ut små partiklar som bidrar till luftföroreningar – föroreningar som leder till att över sex miljoner människor dör i förtid varje år.

– Utsläppen av sotpartiklar minskar något när förnyelsebara bränslen, som exempelvis HVO och RME, används istället för fossil diesel. Partikelrelaterade klimat- och hälsopåverkande effekter kan därmed vara något lägre för ett förnyelsebart bränsle jämfört med ett fossilt bränsle som diesel, säger Vilhelm Malmborg, doktorand i aerosolteknologi vid LTH.

Vilhelm Malmborg har studerat hur sotpartiklars egenskaper kan kontrolleras genom att variera förbränningen – något som kan öka förståelsen för vilka partikelegenskaper som har betydelse för vår hälsa och vårt klimat.

Välkommen till disputationen den 17 januari kl 9.00 i Stora hörsalen på Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund.

Ladda ned Vilhelm Malmborgs avhandling ”Characteristics of Particulate Emissions from Low Temperature Combustion and Renewable Fuels”.

Kontakta Vilhelm Malmborg för mer information: vilhelm [dot] malmborg [at] design [dot] lth [dot] seSidansvarig: