lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Ökad canceröverlevnad - en fråga om prioritering?

Ökad canceröverlevnad - en fråga om prioritering? - Panelsamtal i Almedalen 3 juli. Illustration: Johanna Rydeman
Ökad canceröverlevnad - en fråga om prioritering? - Panelsamtal i Almedalen 3 juli. Illustration: Johanna Rydeman

Seminarium

Tid: 2019-07-03 13:45 till: 14:45
Plats: Hästgatan 13 i Visby
Kontakt: jessika [dot] sellergren [at] design [dot] lth [dot] se
Spara händelsen till din kalender


Tidig upptäckt av cancer ökar möjligheten att bli frisk. Men hur kan cancerdrabbade diagnostiseras och behandlas tidigare än idag? Och vems är ansvaret – patientens, läkarens eller kanske våra smarta klockors? Vilket ansvar vilar på vem?

 

Människor som oroar sig för allvarlig sjukdom kontaktar inte alltid vården. Kanske har de blivit avvisade av vården tidigare? Kanske vet de inte hur de förväntas gå tillväga – är det vårdcentralen, akuten, 1177, onkologen eller en digital doktor som gäller? Det är krångligt att vara vårdsökande idag och vården är inte alltid inbjudande. Alla tycker att tidig upptäckt av allvarlig sjukdom är viktigt, men få verkar prioritera det. Sjukvården är fragmenterad och människor måste ofta kämpa för att bli utredda och få hjälp, och väl inne faller de ofta ner i organisatoriska mellanrum, ibland odiagnostiserade och ibland med diagnos men utan behandling. Forskning visar att det finns stora ojämlikheter i svensk cancervård. Panelen diskuterar den senaste forskningen och hur samverkan mellan forskning, hälso- och sjukvård, e-hälsotjänster, patienter och närstående kan se ut för att vi gemensamt ska kunna ta oss an utmaningen att upptäcka, diagnosticera och behandla cancer tidigare.

Datum: 3 juli
Tid: 13.45-14.45
Plats: Hästgatan 13 i Visby

Mer information om paneldiskussionen i AlmedalsguidenSidansvarig: