lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Aerosollaboratoriet

Avdelningens aerosollaboratorium består av tre större hallar och fyra mindre lokaler, med en total area på 400 m2. I hallarna finns en klimatreglerad experimentkammare (golvyta 9 m2 och höjd 2.4 m), vakuum- och tryckluftssystem, sterilbänkar, kemikalie- och elektronikförråd, filterhanteringsutrustning samt möjlighet att köra en vindtunnel (tvärsnitt 1 m2 och längd 12 m). Aerosollaboratoriet är också anpassat för undersökning av biologiska aerosoler (mikrobiologisk riskklass 2).

Vi har ett stort antal instrument för avancerad mätning av luftburna partiklar, inklusive deras storleksfördelning, massa, kemiska sammansättning, ljusspridning, densitet, vattenupptagningsförmåga och fluorescens. Det finns också tillgång till en rad olika tekniker för att generera aerosolpartiklar i olika storleksområden och från olika medier. Dessutom har vi möjlighet att omforma och påverka aerosolen genom att exemeplvis ändra partiklarnas elektiska laddning eller ytlager.

Sidansvarig:

Kontakt

Patrik Nilsson
forskningsingenjör
046-222 32 84

Jakob Löndahl
046-222 05 17


_________________________
Designvetenskaper
Box 118, 221 00 Lund
Sölvegatan 26, Lund
Fax: 046-222 44 31