lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Aerosollaboratoriet

Avdelningens aerosollaboratorium består av tre större hallar och fyra mindre lokaler, med en total area på 400 m2. I hallarna finns en klimatreglerad experimentkammare (golvyta 9 m2 och höjd 2.4 m), vakuum- och tryckluftssystem, sterilbänkar, kemikalie- och elektronikförråd, filterhanteringsutrustning samt möjlighet att köra en vindtunnel (tvärsnitt 1 m2 och längd 12 m). Aerosollaboratoriet är också anpassat för undersökning av biologiska aerosoler (mikrobiologisk riskklass 2).

Vi har ett stort antal instrument för avancerad mätning av luftburna partiklar, inklusive deras storleksfördelning, massa, kemiska sammansättning, ljusspridning, densitet, vattenupptagningsförmåga och fluorescens. Det finns också tillgång till en rad olika tekniker för att generera aerosolpartiklar i olika storleksområden och från olika medier. Dessutom har vi möjlighet att omforma och påverka aerosolen genom att exemeplvis ändra partiklarnas elektiska laddning eller ytlager.

Sidansvarig: