lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Patientperspektiv och egenförmåga - TFRD40

OBS: detta gäller 2017 års kurs. Information om 2018 års kurs kommer i början av mars.

Tre personer sitter på en bänk

Hur hanterar man livet som kroniskt sjuk eller närstående till kroniskt sjuk?

Hösten 2017 erbjuds en helt ny och unik kurs i ”Patientperspektiv och egenförmåga” vid Lunds universitet. Vi vänder på per­spektivet och låter intresserade vårdgivare delta i patient­ernas värld, i stället för tvärt om. I fokus står cancer men det mesta handlar om att se på sin situation från olika perspektiv och därigenom finna olika lösningar. Kursen vänder sig till patienter, närstående och vårdgivare. Att träna på att navigera i vården, söka kunskap, finna glädje i nuet – det är frågor som inte är diagnosbundna och alla är välkomna att söka.

Patientperspektiv och egenförmåga är en fristående kurs som kombinerar teori och praktiskt arbete utifrån patient- och närståendeperspektiv. Genom att blanda medicinsk kunskap med socialt arbete och designtänkande skapas förutsättningar för helhetslösningar. Vilka samhällsfunktioner är involverade vid sjukdom och går det att designa ett samarbete med individens behov i centrum? Har närstående specifika behov och hur skiljer de sig från den cancersjukes?

Kursen ges vid Institutionen för designvetenskaper (Lunds Tekniska Högskola) i samverkan med Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (Medicinska fakulteten) och Socialhögskolan (Samhällsvetenskapliga fakulteten). 

Angående antagningen

Antagningen är inget vi kan påverka utan det sköts helt av ”antagningen” centralt. Som vanlig universitetskurs är det reglerna om grundläggande behörighet från gymnasiet eller motsvarande som gäller. Se info: https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/

Datum för obligatoriska träffar

Det kommer att vara två obligatoriska träffar i Lund och datumen är:
16-17 september
27-28 november

Leva med cancer

Det var väldigt många sökande så tyvärr är det många som inte kommer att komma in.

Ett tips är att kolla med cancerrehab, kontaktsjuksköterska eller kurator om sjukvården har en ”Leva med cancer”-kurs. Det är inte samma sak, men de brukar vara bra. Det finns också möjligheter att åka på cancerrehabiliteringsveckor. Olika regioner i landet har olika regler och möjligheter. Det finns också fonder att söka medel från. Även där kan ni kolla med cancerrehab, kontaktsjuksköterska eller kurator.

Kursansvarig: Ulrika Sandén

Kursplan: Kursplan i PDF-format

Högskolepoäng: 7,5 hp

Kurstakt: Kvartsfart

Utbildningsform: Distans, två obligatoriska träffar i Lund

Kursperiod: 2017-09-04 till 2018-01-14

Anmälningsperiod: 15 mars - 18 april 2017 
Ansök på www.antagning.se

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet

Begränsat antal platser.

På http://lth.se/utbildning/frikurs finns information om LTHs fristående kurser.

Sidansvarig:

"Tar man inte hand om närstående får man även närstående som patienter"

- Hans Thulesius, docent i allmänmedicin

Kontakt och information

Ulrika Sandén
Doktorand, Innovationsteknik
ulrika.sanden@design.lth.se
070 - 292 85 36

Fredrik Nilsson 
Professor, Designvetenskaper
fredrik.nilsson@plog.lth.se
046 - 222 91 55 

Lars Harrysson
Lektor, Socialt arbete 
lars.harrysson@soch.lu.se
042 – 35 65 27

Hans Thulesius
Docent, Allmänmedicin
hansthulesius@gmail.com
070 – 740 72 47 

miniatyr av poster

Ladda ner pdf för delning