lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Patientperspektiv och egenförmåga - TFRD40

Hur hanterar man livet som cancersjuk eller närstående till cancersjuk?

Sedan hösten 2017 erbjuds en helt ny och unik kurs i ”Patientperspektiv och egenförmåga” vid Lunds universitet. Vi vänder på per­spektivet och låter intresserade vårdgivare delta i patient­ernas värld, i stället för tvärt om. I fokus står cancer men det mesta handlar om att se på sin situation från olika perspektiv och därigenom finna olika lösningar. Kursen vänder sig till patienter, närstående och vårdgivare. Att träna på att navigera i vården, söka kunskap, finna glädje i nuet – det är frågor som inte är diagnosbundna och alla är välkomna att söka.

Patientperspektiv och egenförmåga är en fristående kurs som kombinerar teori och praktiskt arbete utifrån patient- och närståendeperspektiv. Genom att blanda medicinsk kunskap med socialt arbete och designtänkande skapas förutsättningar för helhetslösningar. Vilka samhällsfunktioner är involverade vid sjukdom och går det att designa ett samarbete med individens behov i centrum? Har närstående specifika behov och hur skiljer de sig från den cancersjukes?

Kursen ges vid Institutionen för designvetenskaper (Lunds Tekniska Högskola) i samverkan med Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (Medicinska fakulteten) och Socialhögskolan (Samhällsvetenskapliga fakulteten). 

Angående antagningen

Antagningen är inget vi kan påverka utan det sköts helt av ”antagningen” centralt. Som vanlig universitetskurs är det reglerna om grundläggande behörighet från gymnasiet eller motsvarande som gäller. Se info: https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/

Datum för obligatoriska träffar

Det kommer att vara två obligatoriska träffar i Lund och datumen är:
6-7 oktober
22-23 november

Leva med cancer

Det var väldigt många sökande så tyvärr är det många som inte kommer att komma in.

Ett tips är att kolla med cancerrehab, kontaktsjuksköterska eller kurator om sjukvården har en ”Leva med cancer”-kurs. Det är inte samma sak, men de brukar vara bra. Det finns också möjligheter att åka på cancerrehabiliteringsveckor. Olika regioner i landet har olika regler och möjligheter. Det finns också fonder att söka medel från. Även där kan ni kolla med cancerrehab, kontaktsjuksköterska eller kurator.

Kursansvarig: Ulrika Sandén

Kursplan: Kursplan i PDF-format

Högskolepoäng: 7,5 hp

Kurstakt: Kvartsfart

Utbildningsform: Distans, två obligatoriska träffar i Lund

Kursperiod: 2018-09-03 till 2019-01-20

Anmälningsperiod: 15 mars - 16 april 2018 
Ansök på www.antagning.se

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet

Begränsat antal platser.

På http://lth.se/utbildning/frikurs finns information om LTHs fristående kurser.

Sidansvarig:

"Tar man inte hand om närstående får man även närstående som patienter"

- Hans Thulesius, docent i allmänmedicin

Röster om kursen

Som sjuksköterska har jag fått med mig så många nya erfarenheter och kunskaper av denna kurs, som jag högst sannolikt inte hade kunnat läsa mig till i skolan eller få via mitt arbete. Som privatperson har jag fått med mig en beredskap och även vetskap om det stöd som finns om jag själv eller någon anhörig skulle få cancer.
Emelie sjuksköterska, Kalmar kommun

Kursen har gett mig hopp och viljan att göra något av mina egna erfarenheter. Alla blogginlägg, tips på filmer, studier med mera har bidragit till en nyfikenhet för mig att fortsätta leta kunskap och gett mig stöd i att vi är flera och att vi kan hjälpa varandra.
Jessica, närstående till cancersjuk

Kontakt och information

Ulrika Sandén
Doktorand, Innovationsteknik
ulrika.sanden@design.lth.se
070 - 292 85 36

Fredrik Nilsson 
Professor, Designvetenskaper
fredrik.nilsson@plog.lth.se
046 - 222 91 55 

Lars Harrysson
Lektor, Socialt arbete 
lars.harrysson@soch.lu.se
042 – 35 65 27

Hans Thulesius
Docent, Allmänmedicin
hansthulesius@gmail.com
070 – 740 72 47 

Ladda ner pdf för delning