Hoppa till huvudinnehåll

Den agila transformationen hos företag – hur blir den framgångsrik? Licentiatpresentation 5 december

Inom mjukvaruutveckling har agila arbetssätt visat sig vara effektiva. Men när företag introducerar förändringsinitiativ för att kunna implementera agila metoder inom andra områden, uppstår ofta flera utmaningar. En av de främsta handlar om att det saknas en gemensam förståelse. Olika tolkningar kan leda till frustration, högre arbetsbelastning och ökade kostnader – faktorer som kan hindra förändringsinitiativ från att bli framgångsrika.

Jessika Sellergren – Publicerad den 1 december 2023

A window with many post-it notes. Photo.
Välkommen till presentationen av licentiatuppsatsen "Large-scale agile transformation in a manufacturing company" den 5 december. Foto: Unsplash

Ämnet har Silvia Orejuela, doktorand i Transformativ innovation vid LTH utforskat i sin licentiatuppsats Large-scale agile transformation in a manufacturing company – A knowledge-based view som nu presenteras.

Hennes forskning belyser utmaningar hos de företag som strävar efter att implementera agila metoder inom andra områden än mjukvaruutveckling.

Enligt Silvia Orejuela är bristen på en gemensam förståelse för det agila en av  de största utmaningarna, särskilt kopplat till roller som chefer, förändringsledare och konsulter. Anledningen är att de är nyckelroller för ett framgångsrikt förändringsarbete. Framför allt i den initiala processen då gemensamma visioner och ett gemensamt engagemang för förändringsarbetet ska etableras.

Ett sätt att övervinna hinder är att använda en iterativ och anpassningsbar implementering av agila metoder i företagen, med fokus på att överbrygga kunskapsgränser mellan organisatoriska enheter och främja en enhetlig förståelse för agila principer i hela organisationen, menar Silvia Orejuela.


Välkommen till presentationen av licentiatuppsatsen den 5 december kl 13.15 i sal 304, Ingvar Kamprad designcentrum, Sölvegatan 26 i Lund.

Silvia Orejuela. Foto.

Silvia Orejuela

Silvia Orejuela är doktorand i transformatiov innovation vid LTH.
Profil i forskningsportalen

Vill du veta mer om forskningen?
Läs licentiatuppsatsen Large-scale agile transformation in a manufacturing company: a knowledge-based view i forskningsportalen

Vad är ett agilt arbetssätt?

Silvia Orejuela förklarar att det blir allt vanligare att arbeta agilt. Termen agil är förknippad med anpassningsförmåga och flexibilitet kopplad till förändringsprocesser. Ett agilt arbetssätt innebär en iterativ och utforskande ansats för att lösa problem och generera nya idéer och processer.