Hoppa till huvudinnehåll

Aerosol- och klimatlaboratoriet

Laboratoriet för aerosol- och klimatforskning är en unik anläggning som kombinerar aerosoler och avancerad klimat- och mätteknik.

Hur påverkas människans hälsa av luftföroreningar i olika typer av klimat? Hur sprids virussmitta via luft i olika temperaturer och luftfuktighet? Hur reagerar kroppen på partiklar som olika material och produkter släpper ifrån sig när klimatet förändras?

Laboratoriet har ett stort antal instrument för avancerad mätning av luftburna partiklar, inklusive deras storleksfördelning, massa, kemiska sammansättning, ljusspridning, densitet, vattenupptagningsförmåga och fluorescens. Det finns också tillgång till en rad olika tekniker för att generera aerosolpartiklar i olika storleksområden och från olika medier. Dessutom finns möjlighet att omforma och påverka aerosolen genom att exempelvis ändra partiklarnas elektiska laddning eller ytlager.

Studenter och forskare inom termiskt klimat och arbetsmiljöteknik använder bland annat exponeringskamrarna för att lära sig hur olika material och produkter känns och fungerar i kyla och värme. Kamrarna ger även möjlighet att lära känna kroppens reaktioner i olika klimat.

Undersökningarna i exponeringskamrarna görs i hög renhet, under effektiv styrning av luftflöden, i varierande luftfuktighet och i temperaturer från -25 till +50 grader.

Forskningsområden

Läs mer om laboratoriemiljön och forskningen inom respektive område.

tre vred på rör, ett rött och två blå. Foto.

Kontakt

Jakob Löndahl

Föreståndare
jakob.londahl@design.lth.se

Patrik Nilsson

Forskningsingenjör
patrik.nilsson@design.lth.se

Unikt kombolabb bäddar för nya forskningsgenombrott

Flera års förberedelser bär nu frukt. Det nya kombinerade aerosol- och klimatlabbet vid LTH är på plats. Läs artikeln i LUM.

Vem kan använda labbet?

Laboratoriet används av aerosol- och klimatgruppen vid Ergonomi och aerosolteknologi, av aerosolgruppen vid Kärnfysik, samt andra användare inom LTH och medicinska fakulteten. Labbet ingår i LTH Open Door och är därmed möjligt att använda även för externa aktörer.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-05-30