Hoppa till huvudinnehåll

Aerosol- och klimatlaboratoriet

Laboratoriet för aerosol- och klimatforskning är en unik anläggning som kombinerar aerosoler och avancerad klimat- och mätteknik.

Hur påverkas människans hälsa av luftföroreningar i olika typer av klimat? Hur sprids virussmitta via luft i olika temperaturer och luftfuktighet? Hur reagerar kroppen på partiklar som olika material och produkter släpper ifrån sig när klimatet förändras?

Laboratoriemiljön består av tre större hallar och fyra mindre lokaler, med en total area på 400 m2. I laboratoriet finns bland annat tre kammare i rumsstorlek för experiment vid olika klimat- och aerosolförhållanden. I kamrarna går det att göra studier vid temperaturer från -25°C till +50°C med varierande luftfuktighet och luftflöde. Laboratoriet har också vakuum- och tryckluftssystem, sterilbänkar, kemikalie- och elektronikförråd, samt filterhanteringsutrustning.  Aerosol- och klimatlaboratoriet är anpassat för hantering av mikrobiologiska ämnen (mikrobiologisk riskklass 2).

Laboratoriet har ett stort antal instrument för avancerad mätning av olika egenskaper hos luftburna partiklar. Det finns också tillgång till en rad olika tekniker för att generera aerosolpartiklar i olika storleksområden och från olika medier. Laboratoriet är nära kopplat till de mätningar som sker av atmosfäriska aerosolpartiklar vid ACTRIS mätstation i Hyltemossa.

Termiskt klimat är en viktig del av laboratoriets verksamhet. Forskare och studenter inom termiskt klimat och arbetsmiljöteknik använder experimentkamrarna för att lära sig hur olika material och produkter känns och fungerar i kyla och värme. Kamrarna ger även möjlighet att lära känna kroppens reaktioner i olika klimat.

 

 

Forskningsområden

Läs mer om laboratoriemiljön och forskningen inom respektive område.

tre vred på rör, ett rött och två blå. Foto.

Kontakt

Jakob Löndahl

Föreståndare
jakob.londahl@design.lth.se

Patrik Nilsson

Forskningsingenjör
patrik.nilsson@design.lth.se

Unikt kombolabb bäddar för nya forskningsgenombrott

Flera års förberedelser bär nu frukt. Det nya kombinerade aerosol- och klimatlabbet vid LTH är på plats. Läs artikeln i LUM.

Vem kan använda labbet?

Laboratoriet används av aerosol- och klimatgruppen vid Ergonomi och aerosolteknologi, av aerosolgruppen vid Kärnfysik, samt andra användare inom LTH och medicinska fakulteten. Labbet ingår i LTH Open Door och är därmed möjligt att använda även för externa aktörer.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-05-30