Hoppa till huvudinnehåll
14 september 2022

AFA Försäkring tilldelar två miljoner i post doc-stöd till Malin Alsved, forskare i aerosolteknologi vid LTH.

12 september 2022

IKDC fyller 20 år och firar med öppet hus på Kulturnatten 17 september

1 september 2022

Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar. En ny studie visar att förskolebarn i trafiktäta storstadsområden är ute betydligt kortare tid av sin dag på förskolan men riskerar samtidigt att andas in en dubbelt så hög dos av luftföroreningar (partiklar*/minut) jämfört med barn i medelstora och mindre orter. Resultaten av studien som genomförts på tio förskolor i Skåne, såväl storstad som mindre orter, presenteras i rapporten ”Stadsluftens hälsobelastning på barn”.

23 augusti 2022

Sparbanken Skånes delar ut pris till en nybliven doktor vid LTH för särskilt framstående avhandlingsarbete. 2022 tilldelas det Louise Gren för sin avhandling inom ämnet Aerosolteknik.

22 augusti 2022

Det ekar tomt i salarna på Ingvar Kamprad Designcentrum, men inom kort sjuder bygget av liv igen när studenterna kommer tillbaka efter sommaren. Faktum är att det redan nu börjar droppa in studenter. De som börjar på ett av de tre mastersprogrammen vid Designvetenskaper blir visade runt i sina nya studielokaler.

27 juni 2022

Olyckor, naturhändelser, kriser och krig kräver höjd beredskap och tvingar samhället att snabbt ställa om och medborgarna att agera. Ibland finns det krisplaner att luta sig mot. Men hur jämlika och inkluderande är planerna? Passar de alla? Har all variation i behov och förmågor beaktats?

16 juni 2022

Från hushållsapparater och möbler till webbapplikationer och dykarhjälmar – bredden på årets examensarbeten var stor när industridesignstudenterna på IKDC visade upp sina projekt.

15 juni 2022

Spänningen och stämningen är hög när mastersstudenterna presenterar sina examensarbeten inom olika ämnen vid Designvetenskaper.

6 juni 2022

Bättre tillgänglighet handlar ofta om förbättrad ­teknik. Men tekniken måste gå hand i hand med inkluderande ­pedagogik och lagkrav får inte utgöra broms­klossar. Det menar Håkan Eftring som forskar på olika sätt att göra kunskap mer tillgänglig.

6 juni 2022

Flera års förberedelser bär nu frukt. Det nya kombinerade aerosol- och klimatlabbet vid LTH är på plats. Nyligen stod det klart efter fyra veckors byggnation.