lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

Äpplen i närbild, några är förpackade. Foto.

2021-06-02

Examensarbeten om innovativa bioplaster, återvinning och sensorer för livsmedel

Den 4 och 11 juni presenterar studenterna i FIPDes, Food Innovation and Product Design sina examensarbeten. De går specialiseringen Food Packaging Design and Logistics, med kurser under

[...]

2021-06-01

Studenter designar regnvattenlösningar för framtiden

Varför finns det så få estetiska lösningar för regnvattenuppsamling när vi måste tänka mer cirkulärt kring vatten?

[...]

2021-05-28

Licentiatpresentation 4 juni: Vem bygger vi för? – om universell utformning i stadens rum

Vem bygger vi för? Frågan ställer sig doktoranden Lilian Müller i sin licentiatuppsats inom Rehabiliteringsteknik vid

[...]

2021-05-26

Utbildning för alla – kan LTH-studenternas affärsmodell vara en del av lösningen?

Tillgång till utbildning är en del av FN:s hållbarhetsmål – i mål 4 ”God utbildning för alla” beskrivs utbildning som

[...]