Hoppa till huvudinnehåll

Ljuslaboratoriet

Ljus spelar stor roll för allt levande – inte minst i människors liv – utan att vi nödvändigtvis tänker så mycket på det. Synen är det av våra sinnen som tar in mest intryck och därmed också påverkar oss i hög grad. Synintrycken har en nära koppling till välmåendet, hälsan och dygnsrytmen, och forskning på ljus och mörker är därför särskilt viktig för en god hälsa.

Ljuslaboratoriet vid LTH är byggt för att möjliggöra studier om hur människan påverkas av olika ljusförhållanden som exempelvis bländning och flimmer. I labbet finns också utrustning för att i detalj studera spektrum, färgåtergivning, färgtemperatur, luminans, flimmer och elektricitet hos ljuskällor som lampor och armaturer.

Utrustning i laboratoriet

Ljuslaboratoriet är utrustat med flera viktiga mätinstrument. Några av dem är:

  • spektrometer
  • ljusmätare
  • luminanskamera
  • flimmermätare
  • mätutrustning för elkvalitet

Stora delar av utrustningen är portabel för att kunna användas vid fältstudier, i forskningsprojekt och på uppdrag av företag och organisationer.

 

Närbild av en ledlampa som flimmrar. Foto.

Flimmer är inte en egenskap hos lampan, det är något du ser

Flimmer – temporal ljusmodulation (TLM) – kan ha negativ inverkan på människors hälsa i form av huvudvärk, ögonbesvär och migrän. EU har tagit fram designdirektiv där nya standarder för hur TLM kan mätas och rekommenderade gränsvärden för TLM ingår. Ett forskningsprojekt som fördjupat sig i EU-direktivet kring flimmer har tagit fram tolkningar av standarderna och handledningar för olika grupper. Du finner länkar till de olika rapporterna med här:

Läs om forskningsprojektet "Flicker Explained – Så säkerställs EUs nya ecodesignkrav på temporal ljusmodulation för god belysning och hälsa".

Länkarna leder till Lunds universitets forskningsportal.

närbild på någon som riktar en spotlight. Foto.

Kontakt

Ljuslabbet drivs i samarbete mellan Institutionen för Designvetenskaper och Institutionen för Arkitektur och byggd miljö. Här finns kontaktpersoner för de olika instiutionerna:

Johannes Lindén 

Forskningsingenjör
johannes.linden@design.lth.se

Hillevi Hemphälä

Universitetslektor
hillevi.hemphala@design.lth.se

Maria Johansson

Professor
maria.johansson@arkitektur.lth.se

Vem kan använda labbet?

Ljuslabbet används av studenter och forskare samt av externa aktörer med intresse för ljus och belysning.

Några exempel på mätningar som kan göras är luminansmätningar av gatubelysning, flimmer hos enskilda armaturer, verifiering av ljus- och färgspecifikationer hos en ljuskälla, samt utvärdering av bländning eller flimmer på en arbetsplats.

Ljus från filmprojektor. Foto.

Filmer om belysning, ljus och mörker

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-12-22