Hoppa till huvudinnehåll

Om institutionen

detalj av husfasad med fönster. Foto.

Med fokus på människa, teknik och design

Människor, miljöer och föremål påverkar varandra ömsesidigt – hemma, på arbetet och i samhället.

Vid Designvetenskaper utgår vi från FN:s globala mål för att skapa hållbara livsvillkor för människan. För oss handlar det om att utforma och designa teknologier och miljöer för människans bästa utifrån hållbarhetsmålen.

Med människan i centrum utforskar vi hur teknik och design kan bidra till hållbar utveckling.

Jessica Wadin, prefekt vid Designvetenskaper

Ämnesbredden, tvärvetenskapligheten och samverkan med omvärlden skapar här de rätta förutsättningarna att möta dagens komplexa samhällsutmaningar – till nytta för klimatet, digitaliseringen, industrin, samhällsbygget och livet.

Forskningen om den hållbara arbetsplatsen, digitaliseringens effekter, matsvinn, hållbara transporter, luftburna partiklars påverkan på hälsa och miljö och hur produkter och design bör fungera för att vara tillgängliga för alla – vid Designvetenskaper samlas alla perspektiv under samma tak.

Designvetenskapers utbildningar har en nära koppling till aktuell forskning – här finns Industridesignskolan och flera andra civilingenjörs- och masterutbildningar som ligger till grund för framtidens hållbara utformning av produkter, processer och miljöer.

Sociala medier

Följ Designvetenskaper på LinkedinInstagram och YouTube

Tillgänglighet

Se information om tillgänglighetsåtgärder som finns på IKDC

Kontakt

Prefekt

Jessica Wadin
jessica.wadin@design.lth.se

Kommunikationsansvarig

Jessika Sellergren
jessika.sellergren@design.lth.se

Receptionen / Servicegruppen

servicegruppen@design.lth.se

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-04-07