Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser vid Designvetenskaper

Vid Institutionen för designvetenskaper finns ett antal fristående kurser som passar dig som vill fördjupa dig inom ett visst ämnesområde. Kurserna söks via antagning.se, och kan utöver grundläggande högskolebehörighet ha varierande förkunskapskrav. Du kan läsa mer om kursernas innehåll och förkunskapskrav under länkarna i kurslistan nedan.

Följande kurser ges under vårterminen 2024 – ansökan är öppen under hösten

  Nedan kurser ges höstterminen 2024. Sök dem på antagning.se under våren.  

  • Aerosolteknologi (TFRG11)
   Varför finns det partiklar överallt i luften omkring oss, och hur kan vi mäta dem? Vad händer när vi andas in dem?
  • Design och kognitiv tillgänglighet (TFRD90)
   Vad är en kognitiv funktionsnedsättning och vilka metoder och verktyg kan vi använda för att skapa kognitiv tillgänglighet? Möt användare i ett projekt som du själv formulerar.
  • Hälsosamma inomhusmiljöer – TFRC06 (TFRC06)
   Flera fysiska komponenter i inomhusmiljön som termiska förhållanden, luftkvalitet, ljud och ljus ger ofta upphov till klagomål, obehag och i värsta fall sjukdom. Hur skapar man hälsosamma inomhusmiljöer för att främja välbefinnande och produktivitet?
  • Patientsäkerhet (TFRF45)
   Kursen Patientsäkerhet har som syfte att ge ökad förståelse för hur människan, tekniken och organisationen och samspelet mellan dessa (MTO-perspektiv) kan påverka riskbilden i en verksamhet.
  • Patientperspektiv och egenförmåga (TFRD40)
   Hur hanterar man livet som sjuk eller närstående till någon som är sjuk?
  • Universell utformning – designperspektiv, metoder och utvärdering (TFRD35)
   I ett samhälle för alla utformas miljöer, produkter och tjänster utifrån vetskapen att människor är olika och har olika förutsättningar, och att dessa för samma person varierar över tid och med olika situationer.
  Studenter i ett klassrum. Foto.

  Kontakt

  Lena Leveen

  Utbildningsadministratör
  lena.leveen@certec.lth.se 

  Birger Swahn

  Utbildningsadministratör
  birger.swahn@cs.lth.se

  Pernilla Daws

  Kommunikatör
  pernilla.daws@design.lth.se

  Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-11