Hoppa till huvudinnehåll

Virtual Realitylaboratoriet

Virtual rea­litylaboratoriet är en tvärdiscipli­när samlingspunkt för visualisering och nya interaktionstekniker. Vi har samarbeten både inom den akade­miska världen i form av forsknings­projekt och kurser, och mot näringsliv och offentlig sektor.

Vad är Virtual Reality?

Virtual Reality kan beskrivas som en artificell miljö som skapats digitalt. Genom att förse användarens sinnen med så verklighetstrogen information som möjligt presenteras en version av verkligheten som egentligen inte finns, men som kan upplevas som mycket övertygande.

VR är en viktig aspekt i långt mer än datorspel och film, som är två populära användningsområden. Så fort något är för riskfyllt, dyrt eller opraktiskt att göra på riktigt så kommer Virtual Reality in i bilden. I allt från flygsimulatorer och virtuella operationssalar till stadsplanering och terapi, så tillåter tekniken oss att ta virtuella risker i utbyte mot verklig erfarenhet och kunskap. 

Det finns idag flera sorters virtual reality-system. Två viktiga egenskaper som återfinns i nästan alla är att se eller uppleva saker både tredimensionellt och i verklig storlek.

flera personer står i ett rum där en VR-miljö projiceras på väggarna. Foto.

Finns i labbet:

I den stora demohallen finns flera displaysystem för att uppleva ”high-immersion”, dvs att skapa känslan av att omslutas av en virtuell miljö. Här finns också olika simuleringsuppställ­ningar för exempelvis bilkörning och haptik (känselåterkoppling).

Exempel på frågor vi arbetar med i VR-labbet:

  • Kan visualisering av byggnader och boendemiljöer fungera som ett stöd vid stadsplanering?
  • Hur kan vi visualisera och uppleva vårt kulturarv?
  • Har virtuella naturmiljöer en gynnsam effekt på människans hälsa?
  • Fyller virtuella karaktärer en funktion vid kartläggning av stressreaktioner?
  • Stödjer virtuella modeller planeringen av framtidens vårdmiljöer?
  • Kan visualisering stödja diskussionen om framtidens arbetsorganisation?
  • Hur skapar vi en hållbar stad?
en person med VR-headset sitter på en stol, tre personer arbetar med en dator i bakgrunden. Foto.
äldre person får ett VR-headset justerat. Foto.

Kontakt

Joakim Eriksson

föreståndare VR-laboratoriet
joakim.eriksson@design.lth.se

Jessika Sellergren

kommunikationsansvarig
jessika.sellergren@design.lth.se

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-02