lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Användbarhetslaboratoriet

Användbarhetslabbet (Usability Lab) kan brukas i situationer där man under kontrollerade förhållanden vill observera samspelet mellan människa-produkt eller människa-människa. Exempel är:

  • Användartestning av produkter eller prototyper, t ex programvaror, elektroniska apparater och förpackningar
  • Fokusgrupper
  • Brainstorming-sessioner
  • Intervjuer
  • Forskningsexperiment med försökspersoner

Hyra labbet

Välkomna! Användbarhetslaboratoriet är tillgängligt att hyra för både undervisning och forskningsprojekt. 

Vi hyr ut labbet per timme eller hela dagar, till företag eller andra institutioner. Vi erbjuder även konsultativ assistans, t ex för att utarbeta testplaner, brainstorming-sessioner, fokusgrupper, mm. 

Kalender för bokning

Utrustning

Användbarhetslabbet består av ett testrum och ett kontrollrum som är avgränsade med en spegelvägg. Det innebär att personerna i testrummet inte kan se eller höra aktiviteten i kontrollrummet. I testrummet finns ett flertal kameror och mikrofoner, varav två av kamerorna kan fjärrstyras inifrån kontrollrummet. I kontrollrummet finns även inspelningsutrustning samt bild- och ljudmixer.