Hoppa till huvudinnehåll

Användbarhetslaboratoriet

Användbarhetslabbet, (Usability Lab) kan brukas i situationer där man under kontrollerade förhållanden vill observera samspelet mellan människa-produkt eller människa-människa. Exempel är:

  • Användartestning av produkter eller prototyper, t ex programvaror, elektroniska apparater och förpackningar
  • Fokusgrupper
  • Brainstorming-sessioner
  • Intervjuer
  • Forskningsexperiment med försökspersoner

Utrustning

Användbarhetslabbet består av ett testrum och ett kontrollrum som är avgränsade med en spegelvägg. Det innebär att personerna i testrummet inte kan se eller höra aktiviteten i kontrollrummet. I testrummet finns ett flertal kameror och mikrofoner, varav två av kamerorna kan fjärrstyras inifrån kontrollrummet. I kontrollrummet finns även inspelningsutrustning samt bild- och ljudmixer.

Hyra labbet

Välkomna! Användbarhetslaboratoriet är tillgängligt att hyra för både undervisning och forskningsprojekt. 

Vi hyr ut labbet per timme eller hela dagar, till företag eller andra institutioner. Vi erbjuder även konsultativ assistans, t ex för att utarbeta testplaner, brainstorming-sessioner, fokusgrupper, mm. 

två personer på vardera sida envägsspegeln i användbarhetslaboratoriet, sett inifrån rummet med teknisk utrustning. Foto.
närbild på mixerbord. Foto.

Kontakt

Joakim Eriksson

TeknD
joakim.eriksson@design.lth.se 

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01