Hoppa till huvudinnehåll

Forskarutbildning

Foto av två skrattande personer vid ett skrivbord.

Är du nyfiken på att doktorera finns här information om forskarutbildning vid Designvetenskaper och vad en sådan utbildning kan leda till. Du hittar även länkar till andra sidor om att doktorera vid Designvetenskaper och LTH.

Forskarutbildning vid Designvetenskaper

Hållbar utveckling och cykliskt tänkande inom design och innovation är en självklar del i forskarutbildningen liksom inom all utbildningen vid Institutionen för designvetenskaper.

Du kan doktorera inom ett brett fält av ämnen vid Institutionen för designvetenskaper så som Aerosolteknik, Förpackningslogistik, Transformativ innovation, Rehabiliteringsteknik, Arbetsmiljöteknik och Industridesign. Du kan läsa mer om varje forskarutbildningsämne på LTH:s webbplats.

Genom en forskarutbildning får du som student både bred och djup kunskap inom det valda ämnesområdet. Du har också möjlighet att utveckla dig inom projektledning, ledarskap och pedagogik då du arbetar i olika projekt och med att undervisa.

Vetenskapligt förhållningssätt till världen

Som doktorand utvecklar du gradvis ett vetenskapligt förhållningssätt till världen. I korthet handlar doktorandstudier om att få öva på att tänka kritiskt och analytiskt, lära sig att lösa problem självständigt med lämplig metodik och utveckla forskningsetisk medvetenhet.

Vad leder en forskarutbildning till?

Studier kan leda till antingen licentiatexamen eller doktorsexamen. Om du skriver in dig på forskarutbildningen på heltid är du disputerad om fyra år. 

Efter examen är det lika vanligt för våra alumner att arbeta inom industrin och konsultfirmor som att stanna kvar inom akademin.

Doktorandkurser vid Designvetenskaper

Vill du gå en doktorandkurs i hållbar utveckling?

Doktorander har en nyckelroll för att möta samhällets komplexa hållbarhetsutmaningar och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. I ditt framtida yrkesliv – det kan vara som akademiker, i näringslivet eller inom politiken – kommer du att påverka och bidra till att forma framtiden för vårt samhälle.

Många doktorandkurser har ett element av hållbarhet och särskilt följande kurser:

  • Hållbar affärsmodells-innovation (INT005F)
  • Hållbar utveckling, med systemperspektiv (IDE055F)
  • Designern/ingenjören och hållbar utveckling (IDE035F)

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-31