Hoppa till huvudinnehåll

Med fokus på aerosoler

Vi har ett stort antal instrument för avancerad mätning av luftburna partiklar, inklusive deras storleksfördelning, massa, kemiska sammansättning, ljusspridning, densitet, vattenupptagningsförmåga och fluorescens. Det finns också tillgång till en rad olika tekniker för att generera aerosolpartiklar i olika storleksområden och från olika medier. Dessutom har vi möjlighet att omforma och påverka aerosolen genom att exemeplvis ändra partiklarnas elektiska laddning eller ytlager. Vi använder olika tekniker för att studera hur aerosolpartiklarna påverkas av temperaturförändringar (upp till runt 1000°C), ozon, UV-ljus, luftfuktighet eller gassammansättning.

Experimentkamrarna i laboratoriet är särskilt anpassade för aerosolstudier. Luftflödet i dessa är variabelt, väggarna är av rostfritt stål för att minimera kontamination och kontamination minimeras med luftsluss, genomräckningsskåp och täta genomföringar. Behållare finns också för att hantera toxiska eller potentiellt smittspridande aerosolpartiklar.

person står i ett laboratorie omgiven av datorer och utrustning. Foto.
Forskning i aerosollaboratoriet. Foto: Kennet Ruona
Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-05-30