Hoppa till huvudinnehåll

Med fokus på aerosoler

Vi har ett stort antal instrument för avancerad mätning av luftburna partiklar, inklusive deras storleksfördelning, massa, kemiska sammansättning, ljusspridning, densitet, vattenupptagningsförmåga och fluorescens. Det finns också tillgång till en rad olika tekniker för att generera aerosolpartiklar i olika storleksområden och från olika medier. Dessutom har vi möjlighet att omforma och påverka aerosolen genom att exemeplvis ändra partiklarnas elektiska laddning eller ytlager.

Laboratoriemiljön består av tre större hallar och fyra mindre lokaler, med en total area på 400 m2. I hallarna finns en klimatreglerad experimentkammare (golvyta 9 m2 och höjd 2.4 m), vakuum- och tryckluftssystem, sterilbänkar, kemikalie- och elektronikförråd, samt filterhanteringsutrustning.  Aerosol- och klimatlaboratoriet är också anpassat för undersökning av biologiska aerosoler (mikrobiologisk riskklass 2).

person står i ett laboratorie omgiven av datorer och utrustning. Foto.

Kammare och processning av aerosol

Aerosol- och klimatlaboratoriet har olika typer av kammare och behållare där vi kan fånga in och transformera partiklarna. Den största kammaren är 22 m3, med väggar av rostfritt stål, en luftsluss och möjlighet att reglera temperatur och luftfuktighet. Behållare finns också för att hantera toxiska eller potentiellt smittspridande aerosolpartiklar.

Vi använder olika tekniker för att studera hur aerosolpartiklarna påverkas av temperaturförändringar (upp till runt 1000°C), ozon, UV-ljus, luftfuktighet eller gassammansättning.

 

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-05-30