Examensarbete vid Designvetenskaper

Studenter vid flera av LTH:s program har möjlighet att göra examensarbeten inom en mångfald av ämnen vid Designvetenskaper på IKDC. 

  • Aerosolteknologi
  • Ergonomi
  • Förpackningslogistik
  • Innovationsteknik
  • Interaktionsdesign
  • Produktutveckling
  • Rehabiliteringstekik
  • Teknisk design

Vid institutionen ingår hållbar utveckling som en del i utbildningen och examensarbetena. Ambitionen är att cirkulärt tänkande ska vara självklart för alla studenters framtida yrkesliv.

Allmän information om exjobbsprocessen finns på LTH:s studentsidor.

Utöver det har vi samlat information som är bra att känna till när du gör examensarbete på Designvetenskaper. Det handlar till exempel om information rörande avtal med företag, lokaler för arbete och kommunikation med handledare.

Läs riktlinjerna för att göra exjobb på Designvetenskaper och IKDC.

Lediga examensarbeten

Nedan listas lediga examensarbeten vid Designvetenskapers olika avdelningar. Informationen är omväxlande på svenska och engelska beroende på vilken avdelning eller företag som berörs. 

Kursplaner

Sök på "examensarbete" eller "kandidatarbete" för att hitta ditt ämne.

Genomförda examensarbeten

För inspiration, se vad andra studenter gjort för examensarbeten vid Designvetenskaper.

Foto av grupp personer i VR-labbet.

Laboratorier vid Designveteskaper

Det finns laboratorier för forskning inom olika områden och här görs även många exjobb.

Kontakt

Cilla Perlhagen

Utbildningsadministratör
cilla.perlhagen@design.lth.se

Pernilla Daws

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-05-09