Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete på IKDC och Designvetenskaper

Vid Institutionen för designvetenskaper bedrivs forskning och utbildning inom en mångfald av ämnen. De utgår från FN:s globala mål för att skapa goda livsvillkor för människan, och hållbar utveckling ingår som en del i både utbildning och examensarbeten. Ambitionen är att cirkulärt tänkande ska vara självklart för alla studenters framtida yrkesliv.

Det är studerande vid ett flertal av LTH:s program som har möjlighet att göra examensarbeten inom dessa olika ämnen:

Tar upp nyckelfrågor relaterade till luftkvalitet såsom hur luftföroreningar bildas, partikeldynamik, aerosolkemi och nanotoxikologi. 

Läs mer om aerosolteknologi (på engelska).

Täcker in design av en produkt och dess förpackning genom hela leveranskedjan från råvara, via olika aktörer, till slutanvändaren och vidare till återvinning.

Examensarbeten inom ämnet innovationsteknik fokuserar på innovationssystem och hur dessa används i eller påverkar företag och industri. Projekten kan handla om affärsmodeller för ny teknologi eller nya förutsättningar som anpassning till cirkulär ekonomi. Men de kan också fokusera på ledning och styrning av innovationssystem, utveckling av metoder som används i innovationssystem, eller start-up företag och dess stödjande miljöer som exempelvis inkubatorer.

Läs och inspireras av tidigare exjobb inom ämnet innovationsteknik i databasen för studentpublikationer.

Handledare och examinatorer

 • Handledning: Lärare vid avdelningen Innovation kan vara handledare för exjobb i innovationsteknik.
 • Examinering: Följande personer kan examinera ditt exjobb: 
  Kajsa Ahlgren Ode, Lars Bengtsson, Åsa Lindholm Dahlstrand, Fredrik Nilsson, Rhiannon Pugh, Torben Schubert, Jessica Wadin, Anders Warell, Jing Xiao.

Praktiskt om kursen

 • Kurskod: INTM01 – Kontrollera att du blir registrerad på rätt kurs när din digitala blankett fylls i.
 • Exjobbspresentationer: Exjobb kan presenteras på fredagen i ordinarie tentamensvecka för de fyra läsperioderna.

Behöver du mer information?

Kontakta kursansvarige Elin Olander via mejl: elin.olander@design.lth.se

För dig som är antagen: se till att acceptera inbjudan till Canvaskursen vid registrering. Där finns mer information och det är även en viktig kommunikationskanal under exjobbstiden. 

Exjobb inom ämnet produktutveckling behandlar någon form av utvecklingsprocess av en produkt. Fokus kan ligga på hela produktutvecklingsprocessen eller delar av den och beröra exempelvis konstruktion, optimering, testning, anpassning till viss tillverkning eller cirkulär ekonomi.

Läs och inspireras av tidigare exjobb inom ämnet produktutveckling i databasen för studentpublikationer.

Handledare och examinatorer

 • Handledning: Lärare vid avdelningen Innovation kan vara handledare för exjobb i produktutveckling.
 • Examinering: Följande personer kan examinera ditt exjobb: 
  Glenn Johansson, Per Kristav, Damien Motte, Axel Nordin, Elin Olander, Joze Tavcar, Anders Warell.

Praktiskt om kursen

 • Kurskod: MMKM05 – Kontrollera att du blir registrerad på rätt kurs när din digitala blankett fylls i.
 • Exjobbspresentationer: Exjobb kan presenteras på fredagen i ordinarie tentamensvecka för de fyra läsperioderna.

Behöver du mer information?

Kontakta kursansvarige Elin Olander via mejl: elin.olander@design.lth.se

För dig som är antagen: se till att acceptera inbjudan till Canvaskursen vid registrering. Där finns mer information och det är även en viktig kommunikationskanal under exjobbstiden. 

Gemensamt för alla exjobb inom ämnet teknisk design är att det finns någon form av produktutvecklingsprocess av antingen en fysisk eller digital produkt eller tjänst. Utvecklingsarbetet har fokus på människors, miljöns och industrins behov och förutsättningar.

Läs och inspireras av tidigare exjobb inom ämnet teknisk design i databasen för studentpublikationer.

Handledare och examinatorer

 • Handledning: Lärare vid Institutionen för designvetenskaper kan vara handledare för exjobb i teknisk design.
 • Examinering: Följande personer kan examinera ditt exjobb: 
  Glenn Johansson, Per Kristav, Damien Motte, Axel Nordin, Elin Olander, Joze Tavcar, Anders Warell.

Praktiskt om kursen

 • Kurskod: MMKM10 – Kontrollera att du blir registrerad på rätt kurs när din digitala blankett fylls i.
 • Exjobbspresentationer: Exjobb kan presenteras på fredagen i ordinarie tentamensvecka för de fyra läsperioderna.

Behöver du mer information?

Kontakta kursansvarige Elin Olander via mejl: elin.olander@design.lth.se

För dig som är antagen: se till att acceptera inbjudan till Canvaskursen vid registrering. Där finns mer information och det är även en viktig kommunikationskanal under exjobbstiden. 

Hur det går till

Allmän information om exjobbsprocessen finns på LTH:s studentsidor.

Utöver det har vi samlat information som är bra att känna till när du gör examensarbete på Designvetenskaper. Ingvar Kamprad Design Center (IKDC) har välutrustade exjobbsrum där du kan arbeta med ditt projekt och du har även tillgång till verkstad och världsledande utrustning i de olika laboratorierna. 

Läs riktlinjerna för att göra exjobb på Designvetenskaper och IKDC. De handlar till exempel om information rörande avtal med företag, lokaler för arbete och kommunikation med handledare.

Lediga examensarbeten

Nedan listas lediga examensarbeten vid Designvetenskapers olika avdelningar. Du kan alltid kontakta lärare inom de olika ämnesområdena för att diskutera egna idéer eller andra möjligheter.

Informationen är omväxlande på svenska och engelska beroende på vilken avdelning eller företag som berörs. 

desc
11 januari 2024

Forskning visar att biodling konkurrerar ut våra akut hotade vilda bin och humlor. Med ”Allemanskupan” kan situationen förändras. Genom detta projekt kan du vara med och förbättra kupans konstruktion genom användning av 3D-printing.

desc
13 december 2023

Vill du vara med och bidra till ett hållbart samhälle genom att hjälpa Lunds Renhållningsverk optimera sin lösning med ett sopsugsystem i Lunds nya stadsdel Brunnshög?

desc
13 december 2023

Vill du vara med och bidra till skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle? I samarbete med Nordvästra Skånes Renhållning kan du göra ett exjobb som ur ett tekniskt perspektiv utvärderar avfallskvarnar som insamlingsmetod för matavfall.

desc
13 december 2023

Genom detta exjobb har du möjlighet att hjälpa ett företag att utveckla sitt cirkulära åtagande.

desc
13 december 2023

Ta tillfället i akt att hjälpa ett företag att nå upp till FN:s globala mål 4 – Övergång till en cirkulär ekonomi.

desc
4 december 2023

Master thesis project about acquisitions of deep tech ventures and their impacts on capability creation and transformation of large incumbents.

desc
21 november 2023

This master's thesis focuses on leveraging Large Language Models for product development exploring the transformative potential of artificial intelligence and natural language processing in corporate innovation processes.

desc
26 september 2023

E-Sharp är ett bolag som är specialiserat på att bygga elektronik- och mjukvaruprodukter samt färdiga test-, mät-, styr- och kontrollsystem. Nu söker de exjobbare för ett utvecklingsprojekt.

desc
22 september 2023

Two students needed for a project with Volvo comparing cabin air purifying systems for particle and gas filtration performance. Starting in January.

Foto av två studenter som samarbetar.

Genomförda examensarbeten

För inspiration, se vad andra studenter gjort för examensarbeten vid Designvetenskaper.

Foto av grupp personer i VR-labbet.

Laboratorier vid Designveteskaper

Det finns laboratorier för forskning inom olika områden och här görs även många exjobb.

Kursplaner

Sök på "examensarbete" eller "kandidatarbete" för att hitta ditt ämne.

Kontakt

Birger Swahn

Utbildningsadministratör
birger.swahn@cs.lth.se

Lena Leveen

Utbildningsadministratör
​​​​​​​lena.leveen@design.lth.se

Pernilla Daws

Kommunikatör
pernilla.daws@design.lth.se

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2024-02-22