Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete vid Designvetenskaper

Studenter vid flera av LTH:s program har möjlighet att göra examensarbeten inom en mångfald av ämnen vid Designvetenskaper på IKDC. 

 • Aerosolteknologi
  Tar upp nyckelfrågor relaterade till luftkvalitet såsom hur luftföroreningar bildas, partikeldynamik, aerosolkemi och nanotoxikologi. Läs mer om aerosolteknologi (på engelska).
 • Ergonomi
 • Förpackningslogistik
  Täcker in design av en produkt och dess förpackning genom hela leveranskedjan från råvara, via olika aktörer, till slutanvändaren och vidare till återvinning.
 • Innovationsteknik
  Ett tvärvetenskapligt ämne som undersöker tekniska, mänskliga och affärsmässiga perspektiv på innovation och innovationsprocessen.
 • Interaktionsdesign
 • Produktutveckling
  Det handlar om ett antal aktiviteter som börjar med att en marknadsmöjlighet identifieras och slutar i produktion, försäljning och leverans av en produkt som tillför värde till de avsedda kunderna och andra intressenter.
 • Rehabiliteringsteknik
 • Teknisk design
 • Virtuell verklighet och förstärkt verklighet

Vid institutionen ingår hållbar utveckling som en del i utbildningen och examensarbetena. Ambitionen är att cirkulärt tänkande ska vara självklart för alla studenters framtida yrkesliv.

Allmän information om exjobbsprocessen finns på LTH:s studentsidor.

Utöver det har vi samlat information som är bra att känna till när du gör examensarbete på Designvetenskaper. Det handlar till exempel om information rörande avtal med företag, lokaler för arbete och kommunikation med handledare.

Läs riktlinjerna för att göra exjobb på Designvetenskaper och IKDC.

Lediga examensarbeten

Nedan listas lediga examensarbeten vid Designvetenskapers olika avdelningar. Du kan alltid kontakta lärare inom de olika ämnesområdena för att diskutera egna idéer eller andra möjligheter.

Informationen är omväxlande på svenska och engelska beroende på vilken avdelning eller företag som berörs. 

desc
27 januari 2023

Project for fourth- and fifth-year students interested in exploring 3D printing techniques.

desc
25 januari 2023

Detta exjobbet är för dig som vill arbeta med att effektivisera och digitalisera processen för produktframtagning.

desc
24 januari 2023

Master thesis project about returns of on line shopping.

desc
7 december 2022

Master thesis project including research, implementation and user experience.

desc
6 december 2022

This master thesis project is for you who like to apply theoretical work to a concrete example.

desc
6 december 2022

This master thesis project is for you who are interested in industrial design and circular economy.

desc
8 november 2022

Exjobb för dig som vill prova på nya tekniska utmaningar inom underhållningssystem ombord på flyg.

desc
31 oktober 2022

Work with Quintus Technologies to design and test a mechanical component that can be used in Quintus systems for decompression.

desc
25 juli 2022

Help IKEA make accessible experiences for everyone.

Foto av två studenter som samarbetar.

Kursplaner

Sök på "examensarbete" eller "kandidatarbete" för att hitta ditt ämne.

Genomförda examensarbeten

För inspiration, se vad andra studenter gjort för examensarbeten vid Designvetenskaper.

Foto av grupp personer i VR-labbet.

Laboratorier vid Designveteskaper

Det finns laboratorier för forskning inom olika områden och här görs även många exjobb.

Kontakt

Cilla Perlhagen

Utbildningsadministratör
cilla.perlhagen@design.lth.se

Pernilla Daws

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2023-03-17