Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

Designvetenskaper nätverkar och berättar om sin verksamhet i olika sammanhang – Almedalen, Hållbarhetsveckan, Framtidsveckan, Bokmässan och Kulturnatten är några av dem. Institutionen driver och medverkar också i flera forskningscentrum och forskningsplattformar. Läs om plattformarna under länkarna och puffarna på sidan.

CHIE

CHIE – Centre for Healthy Indoor Environments – är ett internationellt centrum och en kommunikationsplattform för att främja hälsosamma inomhusmiljöer. Fokus ligger på forskningsinitiativ för kunskapsförsörjning och lösningar för samhällsutmaningar. CHIE strävar efter att förstå hur man skapar sunda och hållbara inomhusmiljöer – för att främja människors hälsa, välbefinnande, produktivitet och kreativitet.

Inom CHIE möts forskningen över ämnesgränserna för att förstå de komplexa interaktioner som sker i inomhusmiljöer och för att gemensamt utveckla forskningsmetoder och bedömningsverktyg som kan användas för en hållbar inomhusmiljö.

CHIE:s webbplats

CIRCLE

CIRCLE är Lunds universitets tvärvetenskapliga centrum för innovationsforskning som, över olika fakulteter, utvecklar, samordnar och utövar innovationsforskning. CIRCLE-forskning syftar till att förstå och förklara hur innovation kan bidra till ett gott samhälle och ta itu med samhällsutmaningar som ekonomiska kriser, klimatförändringar eller den ökade globaliseringen av ekonomisk verksamhet. Detta kräver avancerad insikt i hur kunskap skapas och sprids i organisationer, nätverk, regioner, länder och globalt. Forskningen fokuserar även på hur kunskap omvandlas till innovationer samt på de samhälleliga förhållandena som främjar skapandet och spridningen av innovation.

CIRCLE:s webbplats

eHealth@LU

eHealth@LU är ett av Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ som fokuserar på digitalisering av hälso- och sjukvård. Plattformen koordineras från Designvetenskaper, LTH.

eHealth@LU:s webbplats

Long View

Long View är en plattform för cykliskt tänkande inom design och innovation vid Institutionen för Designvetenskaper.

Long Views webbplats

Metalund

Centrumbildningen Metalund bedriver forskning, utbildning och kunskapsförmedling inom arbetsmiljöområdet. Verksamheten omfattar Samhällsvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten, Tekniska fakulteten vid Lunds universitet samt Arbets- och miljömedicin Syd, Region Skåne.

Metalunds webbplats

Kulturnatten

Under Kulturnatten visar Designvetenskaper upp sina forskningslaboratorier samt aktuell forskning och utbildning.

personer står framme på en scen i ett vitt tält inför publik. Foto.

Almedalen

Designvetenskaper har medverkat i Almedalen med samhällsrelevant forskning sedan 2015.

Hållbarhetsveckan

närbild av kompass. Foto.

Framtidsveckan

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-04-29