Hoppa till huvudinnehåll

Om uppdragsutbildning

En grupp personer står och pratar med varandra i ett stort rum. Foto.

Att arbeta strategiskt och långsiktigt med uppdragsutbildning ser Designvetenskaper som en naturlig del av institutionens strävan efter att vara en del i lösningen på komplexa samhällsutmaningar. Detta genom att tillhandahålla medarbetare och organisationer kunskap och verktyg baserad på dagsaktuell och tvärvetenskapligt forskning.

Vad är en uppdragsutbildning?

En uppdragsutbildning är en högkvalitativ fortbildning för yrkesverksamma/kompetensutveckling för yrkesverksamma. En uppdragsutbildning regleras av ”Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor”. Utbildningen bekostas av arbetsgivaren och kan enbart sökas via ett företag eller den organisation som deltagaren är anställd hos.

Uppdragsutbildning är

  • ett sätt att bidra till samhällsutvecklingen genom att föra ut både generell kunskap och de senaste forskningsresultaten.
  • en resurs för kompetensförsörjning för organisationer.
  • ett sätt att fånga upp omvärldens behov och erfarenheter, och föra tillbaka både undervisning och forskning, vilket bidrar till universitetets kvalitetsutveckling.
  • ett tillfälle för annan samverkan samt forskningssamarbeten.

Uppdragsutbildning vid Lunds universitet:

  • All planering, utveckling och genomförande av en uppdragsutbildning ska ske inom ramen för respektive anställning.
  • All uppdragsutbildning ska bedrivas med full kostnadstäckning.

Avdelningen för uppdragsutbildning (LUCE) ansvarar för: samtliga avtalstecknanden, arkivering och diarieföring, fakturering, kvalitetssäkring av hanteringen av uppdragsutbildning vid Lunds universitet.

 

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2021-06-03