Hoppa till huvudinnehåll

Forskning om utbildningssamverkan – disputation 26 april 2024

Vilken kunskap finns om samverkan mellan universitet och omgivande samhället? Är kunskapen den samma som uppstår vid forskningssamverkan? Vilka är fördelarna för de olika aktörerna: studenterna, företagen och universitet? Hur blir samspelet lyckat?

– Publicerad den 22 april 2024

Människor som samtalar i grupp vid ett bord. Foto.
Vilken kunskap finns om utbildningssamverkan mellan universitet och omgivande samhället? Det är en av frågorna som Innovationsdoktoranden Carl-Johan Asplund resonerar kring i sin avhandling. Foto: Kennet Ruona

Frågorna är några av dem som doktorand Carl-Johan Asplund resonerar kring i sin avhandling University-Industry Educational Collaboration: Knowledge spillovers and spillins through student-written cases and MSc theses i ämnet Innovation vid Designvetenskaper, LTH.

Carl-Johan Asplund har bland annat studerat hur olika teknologispecialiseringar, som exempelvis Industriell ekonomi, Kemi, Maskin-, Elektro-, Data- och Bioteknik, samarbetar med företag och organisationer och vilken kunskapsöverföring som sker mellan universitetet och de olika organisationerna. Casen från universitetssamverkan med företag och organisationer visar att samarbetet mellan de olika aktörerna måste planeras och genomföras noga med en tydlig vision och gemensam målbild av vad man hoppas att samverkan ska kunna bidra till.

När det gäller examensarbeten ser resultaten lite annorlunda ut.

– Inom examensarbeten är det främst de större företagen som känner sig gagnade av utbildningssamverkan. Det märks vid rekryteringen av teknologer och ekonomer och kopplat till kunskapsstöd i företagens innovationsprocesser, säger Carl-Johan Asplund.

Avhandlingen avslutas med en diskussion om hur en avdelning vid ett universitet skulle kunna agera och organisera sig för att uppnå en mer gynnsam utbildningssamverkan och ett större värdeskapande.

Ett foto av en målning med näckrosor.

Vill du veta mer om forskningen?

Välkommen till Carl-Johan Asplunds disputation den 26 april kl 9.15 på Ingvar Kamprad designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund.

Disputationen kan också följas via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/64057754903

Opponent är professor Taina Tukiainen, Finland.

Avhandlingen kan laddas ner i forskningsportalen:
University-Industry Educational Collaboration: Knowledge spillovers and spillins through student-written cases and MSc theses — Lund University

Mer information:
carl-johan.asplund@design.lth.se