Hoppa till huvudinnehåll

Licentiatpresentation 4 juni: Vem bygger vi för? – om universell utformning i stadens rum

Vem bygger vi för? Frågan ställer sig doktoranden Lilian Müller i sin licentiatuppsats inom Rehabiliteringsteknik vid Certec, Designvetenskaper, LTH.

– Publicerad den 28 maj 2021

en krokig trappa går från en platå till en annan. Porträttfoto infällt i bild.
Vem bygger vi för? undrar Lilian Müller i sin licentiatuppsats i Rehabiliteringsteknik. Foto: Lilian Müller

Lilian Müllers forskning belyser och problematiserar hur människor inkluderas och exkluderas i den byggda miljön till följd av hur mänsklig mångfald ges uttryck och plats i plan- och byggprocesser. Lilian Müller har studerat både nybyggnads- och ombyggnadsprojekt och tittat på flera kommuners planerings- och styrdokument för att belysa hur tänkta användare kategoriseras.

Nu presenterar Lilian Müller sin licentiatuppsats ”Vem bygger vi för? – om tillgänglighet och universell utformning i stadens rum”. Diskussionsledare är Anne Kathrine Frandsen, seniorforskare vid Aalborg universitet.

Välkommen till presentationen den 4 juni kl 9.15 via Zoom. 

Vill du veta mer om forskningen? Mejla Lilian Müller, lilian.muller@certec.lth