Hoppa till huvudinnehåll

När luften blev viral – disputation i aerosolteknik 24 maj

I början av covidpandemin var det oklart om coronaviruset faktiskt smittade via luften. Nu vet forskarna mer. En av dem är Sara Thuresson som disputerar med en avhandling om luftburen smittspridning.

Jessika Sellergren – Publicerad den 23 maj 2024

Sara Thuresson. Foto.
Under avhandlingsarbetet har Sara Thuresson gjort många luftmätningar i sjukhusmiljö. Foto: Kennet Ruona

Genom att referera till pestläkarna för 400 år sedan så introducerar Sara Thuresson sitt forskningsämne: infektionssjukdomar som kan smitta via partiklar i luften.

Sara Thuresson konstaterar att trots att smittor alltid varit med oss finns det faktiskt oväntade kunskapsluckor när det kommer till smittspridning och hur man förhindrar smitta. Dessutom, menar hon, förändras spelreglerna ofta vid nya smittor, något som blev tydligt under åren 2020–2022 när covid-19-pandemin lamslog världen.

Nu försvarar Sara Thuresson sin avhandling i forskningsämnet aerosolteknik vid LTH: “When the air went viral – exploring SARS-CoV-2 in aerosols during the covid-19 pandemic”.

I avhandlingen identifierar Sara Thuresson faktorer som kan bidra till att förbättra riktlinjerna för hur man ska skydda sjukhuspersonal mot smitta. Hennes forskning har även ökat förståelsen för hur smitta sker – i vilka situationer och på vilka tidsskalor. Forskningsmetoderna och frågeställningarna som använts kan dessutom vara till nytta vid nästa pandemi.

Disputationen äger rum fredagen den 24 maj 2024, kl 9.15 i Stora Hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26, Lunds Tekniska högskola LTH, Lund.

Opponent är professor Digby Warner, Sydafrika.

Välkommen att vara med!

Sara Thuresson. Foto.

Sara Thuresson

Vill du veta mer om forskningen om luftburen smittspridning?
Kontakta Sara Thuresson

Vill du läsa avhandlingen? Ladda ner den från Lunds universitets forskningsportal:
When the air went viral: Exploring SARS-CoV-2 in aerosols during the covid-19 pandemic — Lunds universitet