Hoppa till huvudinnehåll

Vibrationsskador i arbetslivet – licentiatpresentation 15 juni

Att få vibrationsskador i samband med sin yrkesutövning är inte ovanligt. En av de mest utsatta yrkesgrupperna är byggnadsarbetare där en tredjedel bedöms ha skador eller begynnande skador.

– Publicerad den 12 juni 2023

Person som står framåtlutad och borrar. Foto.
Byggnadsarbetare är en utsatt yrkesgrupp när det handlar om vibrationsskador. Foto: Pexels

Karin Fisk är yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin Syd vid Region Skåne samt industridoktorand i arbetsmiljöteknik vid LTH. Hennes arbete, precis som hennes forskning, handlar om människors exponering för vibrationer, buller och magnetfält på arbetsplatsen. Nu presenterar hon sin licentiatuppsats om vibrationsskador. Hon resonerar kring frågeställningar som: Hur ser det förebyggande arbetsmiljöarbetet ut? Vad kan förbättras? Hur kan kunskapen om vibrationsskador öka?

Licentiatuppsatsen Health and safety management of hand-arm vibration – preconditions and outcomes kan läsas i Lunds universitets forskningsportal.


Välkommen till licentiatpresentationen!

15 juni kl 10-12 på Ingvar Kamprad designcentrum, Sölvegatan 26 i Lund, sal 304

  • Handledare: Åsa Ek, LTH, Lunds universitet
  • Biträdande handledare: Ingrid Liljelind, Umeå universitet, Jakob Riddar, Lunds universitet
  • Diskussionsledare: Linda Rose, KTH

Vill du veta mer? Mejla karin.fisk@med.lu.se

Karin Fisk. Foto.

Karin Fisk

Karin Fisk är yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin Syd vid Region Skåne och inudstridoktorand i arbetsmiljöteknik vid LTH.

Karins Fisks profil i Lunds universitets forskningsportal