Hoppa till huvudinnehåll

Long View

Long view är en plattform för cykliskt tänkande inom design och innovation vid Institutionen för designvetenskaper. Förmågan att tänka nytt och visualisera alternativ till dagens sätt att organisera samhället är helt avgörande för att lyckas med en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Long views fundament är Brundtlandkommissionens definition av begreppet hållbar utveckling, den att tillfredsställa våra behov i dag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Plattformen skapades 2010 med ambitionen att vara navet i institutionens arbete för en långsiktigt hållbar utveckling och för uppfyllandet av FN:s mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. Sedan dess har mycket hänt och hållbarhet är idag tydligt integrerat i institutionens verksamhet. Det är därför med glädje som plattformen stödjer och uppmuntrar de olika initiativ kring hållbarhet som genomsyrar vår utbildning, forskning och dagliga arbete.

Vi fortsätter att verka för fortsatt utveckling inom hållbarhet på institutionen. Så länge kan du läsa mer om de olika initiativen under avsnitten för utbildning, forskning och samverkan på webbplatsen.

skogsmiljö sedd genom en glasglob. Foto.

Forskarutbildning

Många av Designvetenskapers forskarutbildningskurser har element av hållbar utveckling.