Hoppa till huvudinnehåll
24 maj 2021

Universell utformning är ett politiskt åtagande för att skapa nya produkter, miljöer och tjänster som fungerar för alla människor, inklusive personer med funktionsnedsättning.

10 maj 2021

Aerosoldoktoranden Christina Andersen vid Designvetenskaper, LTH, har studerat aerosoler från vanliga inomhuskällor som exempelvis spisar och stearinljus med fokus på utsläpp som påverkar hälsan och klimatet. Hon har även undersökt människors exponering för ftalater (hormonstörande ämnen).

10 maj 2021

När e-handeln växer ökar också returerna – en utmaning som är värd att titta närmare på.

29 april 2021

Vårt arbetsliv har förändrats under pandemin. Vi har jobbat på distans och i miljöer vi vanligtvis inte arbetar i. Jobbet har blandats med familjeliv och många av oss har inte träffat kollegorna annat än via digitala mötesplattformar. Men hur har det egentligen gått att arbeta under pandemiåret? Vilka arbetsmiljöutmaningar har vi ställts inför? Vad [...]

28 april 2021

Lunds universitet är värd för en forskningskonferens på temat ”Kunskap för hållbar utveckling” och flera av Designvetenskapers och CIRCLE:s forskare deltar genom att presentera olika forskningsämnen och viktiga frågeställningar.

26 april 2021

Malin Alsved har nyligen disputerat med en avhandling om luftburna virus och bakterier. I ett mobilt laboratorium låter hon nu covidsmittade sjunga i en tratt för att se hur viruspartiklarna sprider sig.

26 april 2021

I rökfria hem är levande ljus en av de största källorna till partiklar i luften, följt av matlagning.

26 april 2021

”I dagarna granskas regeringens coronastrategi av Konstitutionsutskottet (KU). Som strategiforskare förundras vi av de frågor och svar som rör coronastrategin.”

25 april 2021

Stämmer det att krukväxter fungerar som luftrenare, eller ser de bara fina ut?

23 april 2021

På ehandel.se resonerar logistikforskaren Stefan Karlsson om hur fria returer påverkar företag ekonomiskt – framför allt på kort sikt.