Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete vid Designvetenskaper

Studenter vid flera av LTH:s program har möjlighet att göra examensarbeten inom en mångfald av ämnen vid Designvetenskaper på IKDC. 

 • Aerosolteknologi
  Tar upp nyckelfrågor relaterade till luftkvalitet såsom hur luftföroreningar bildas, partikeldynamik, aerosolkemi och nanotoxikologi. Läs mer om aerosolteknologi (på engelska).
 • Ergonomi
 • Förpackningslogistik
  Täcker in design av en produkt och dess förpackning genom hela leveranskedjan från råvara, via olika aktörer, till slutanvändaren och vidare till återvinning.
 • Innovationsteknik
  Ett tvärvetenskapligt ämne som undersöker tekniska, mänskliga och affärsmässiga perspektiv på innovation och innovationsprocessen.
 • Interaktionsdesign
 • Produktutveckling
  Det handlar om ett antal aktiviteter som börjar med att en marknadsmöjlighet identifieras och slutar i produktion, försäljning och leverans av en produkt som tillför värde till de avsedda kunderna och andra intressenter.
 • Rehabiliteringsteknik
 • Teknisk design
 • Virtuell verklighet och förstärkt verklighet

Vid institutionen ingår hållbar utveckling som en del i utbildningen och examensarbetena. Ambitionen är att cirkulärt tänkande ska vara självklart för alla studenters framtida yrkesliv.

Allmän information om exjobbsprocessen finns på LTH:s studentsidor.

Utöver det har vi samlat information som är bra att känna till när du gör examensarbete på Designvetenskaper. Det handlar till exempel om information rörande avtal med företag, lokaler för arbete och kommunikation med handledare.

Läs riktlinjerna för att göra exjobb på Designvetenskaper och IKDC.

Lediga examensarbeten

Nedan listas lediga examensarbeten vid Designvetenskapers olika avdelningar. Du kan alltid kontakta lärare inom de olika ämnesområdena för att diskutera egna idéer eller andra möjligheter.

Informationen är omväxlande på svenska och engelska beroende på vilken avdelning eller företag som berörs. 

desc
6 May 2022

Master thesis project on how to inspect fire extinguishers remotely.

desc
3 May 2022

Master thesis project on the design capabilities and limitations of the selective laser melting (SLM) process.

desc
3 May 2022

Alfa Laval in Lund and Eskilstuna, Sweden, is looking for master students to work on Additive Manufacturing

desc
3 May 2022

Master's thesis projects on different product development methods that can reduce negative environmental impacts.

desc
3 May 2022

The thesis project consists of a combination of a literature study, experiments, and some form of modelling of the water separation process.

desc
8 January 2021

Map out and visualize the supply chain and propose a redesign.

desc
8 January 2021

Impact of packaging on logistics from manufacturing and to the end customers.

desc
7 January 2021

Establish an understanding of the design capabilities and limitations of the selective laser melting (SLM) process.

desc
7 January 2021

Investigate if and how new bio-based materials can be 3D-printed.

Foto av två studenter som samarbetar.

Kursplaner

Sök på "examensarbete" eller "kandidatarbete" för att hitta ditt ämne.

Genomförda examensarbeten

För inspiration, se vad andra studenter gjort för examensarbeten vid Designvetenskaper.

Foto av grupp personer i VR-labbet.

Laboratorier vid Designveteskaper

Det finns laboratorier för forskning inom olika områden och här görs även många exjobb.

Kontakt

Cilla Perlhagen

Utbildningsadministratör
cilla.perlhagen@design.lth.se

Pernilla Daws

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2023-03-17