Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete på IKDC och Designvetenskaper

Vid Institutionen för designvetenskaper bedrivs forskning och utbildning inom en mångfald av ämnen. De utgår från FN:s globala mål för att skapa goda livsvillkor för människan och hållbar utveckling ingår som en del i både utbildning och examensarbeten. Ambitionen är att cirkulärt tänkande ska vara självklart för alla studenters framtida yrkesliv.

Det är studerande vid ett flertal av LTH:s program som har möjlighet att göra examensarbeten inom dessa olika ämnen:

 • Aerosolteknologi
  Tar upp nyckelfrågor relaterade till luftkvalitet såsom hur luftföroreningar bildas, partikeldynamik, aerosolkemi och nanotoxikologi. Läs mer om aerosolteknologi (på engelska).
 • Ergonomi
 • Förpackningslogistik
  Täcker in design av en produkt och dess förpackning genom hela leveranskedjan från råvara, via olika aktörer, till slutanvändaren och vidare till återvinning.
 • Innovationsteknik
  Ett tvärvetenskapligt ämne som undersöker tekniska, mänskliga och affärsmässiga perspektiv på innovation och innovationsprocessen.
 • Interaktionsdesign
 • Produktutveckling
  Det handlar om ett antal aktiviteter som börjar med att en marknadsmöjlighet identifieras och slutar i produktion, försäljning och leverans av en produkt som tillför värde till de avsedda kunderna och andra intressenter.
 • Rehabiliteringsteknik
 • Teknisk design
 • Virtuell verklighet och förstärkt verklighet

Allmän information om exjobbsprocessen finns på LTH:s studentsidor.

Utöver det har vi samlat information som är bra att känna till när du gör examensarbete på Designvetenskaper. Ingvar Kamprad Design Center (IKDC) har välutrustade exjobbsrum där du kan arbeta med ditt projekt och du har även tillgång till verkstad och världsledande utrustning i de olika laboratorierna. 

Läs riktlinjerna för att göra exjobb på Designvetenskaper och IKDC. De handlar till exempel om information rörande avtal med företag, lokaler för arbete och kommunikation med handledare.

Lediga examensarbeten

Nedan listas lediga examensarbeten vid Designvetenskapers olika avdelningar. Du kan alltid kontakta lärare inom de olika ämnesområdena för att diskutera egna idéer eller andra möjligheter.

Informationen är omväxlande på svenska och engelska beroende på vilken avdelning eller företag som berörs. 

desc
7 December 2022

Master thesis project including research, implementation and user experience.

desc
8 November 2022

Exjobb för dig som vill prova på nya tekniska utmaningar inom underhållningssystem ombord på flyg.

desc
31 October 2022

Work with Quintus Technologies to design and test a mechanical component that can be used in Quintus systems for decompression.

desc
25 July 2022

Help IKEA make accessible experiences for everyone.

desc
6 May 2022

Master thesis project on how to inspect fire extinguishers remotely.

desc
3 May 2022

Master thesis project on the design capabilities and limitations of the selective laser melting (SLM) process.

desc
3 May 2022

Alfa Laval in Lund and Eskilstuna, Sweden, is looking for master students to work on Additive Manufacturing

desc
3 May 2022

Master's thesis projects on different product development methods that can reduce negative environmental impacts.

desc
3 May 2022

The thesis project consists of a combination of a literature study, experiments, and some form of modelling of the water separation process.

Foto av två studenter som samarbetar.

Exjobb i aerosolteknologi presenteras 27 november

Kom och lyssna till en presentation om potentiella examensarbeten i aerosolteknologi under 2024.

Genomförda examensarbeten

För inspiration, se vad andra studenter gjort för examensarbeten vid Designvetenskaper.

Foto av grupp personer i VR-labbet.

Laboratorier vid Designveteskaper

Det finns laboratorier för forskning inom olika områden och här görs även många exjobb.

Kursplaner

Sök på "examensarbete" eller "kandidatarbete" för att hitta ditt ämne.

Kontakt

Birger Swahn

Utbildningsadministratör
birger.swahn@cs.lth.se

Lena Leveen

Utbildningsadministratör
​​​​​​​lena.leveen@design.lth.se

Pernilla Daws

Kommunikatör
pernilla.daws@design.lth.se

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2023-11-20