Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete på IKDC och Designvetenskaper

Vid Institutionen för designvetenskaper bedrivs forskning och utbildning inom en mångfald av ämnen. De utgår från FN:s globala mål för att skapa goda livsvillkor för människan och hållbar utveckling ingår som en del i både utbildning och examensarbeten. Ambitionen är att cirkulärt tänkande ska vara självklart för alla studenters framtida yrkesliv.

Det är studerande vid ett flertal av LTH:s program som har möjlighet att göra examensarbeten inom dessa olika ämnen:

 • Aerosolteknologi
  Tar upp nyckelfrågor relaterade till luftkvalitet såsom hur luftföroreningar bildas, partikeldynamik, aerosolkemi och nanotoxikologi. Läs mer om aerosolteknologi (på engelska).
 • Ergonomi
 • Förpackningslogistik
  Täcker in design av en produkt och dess förpackning genom hela leveranskedjan från råvara, via olika aktörer, till slutanvändaren och vidare till återvinning.
 • Innovationsteknik
  Ett tvärvetenskapligt ämne som undersöker tekniska, mänskliga och affärsmässiga perspektiv på innovation och innovationsprocessen.
 • Interaktionsdesign
 • Produktutveckling
  Det handlar om ett antal aktiviteter som börjar med att en marknadsmöjlighet identifieras och slutar i produktion, försäljning och leverans av en produkt som tillför värde till de avsedda kunderna och andra intressenter.
 • Rehabiliteringsteknik
 • Teknisk design
 • Virtuell verklighet och förstärkt verklighet

Allmän information om exjobbsprocessen finns på LTH:s studentsidor.

Utöver det har vi samlat information som är bra att känna till när du gör examensarbete på Designvetenskaper. Ingvar Kamprad Design Center (IKDC) har välutrustade exjobbsrum där du kan arbeta med ditt projekt och du har även tillgång till verkstad och världsledande utrustning i de olika laboratorierna. 

Läs riktlinjerna för att göra exjobb på Designvetenskaper och IKDC. De handlar till exempel om information rörande avtal med företag, lokaler för arbete och kommunikation med handledare.

Lediga examensarbeten

Nedan listas lediga examensarbeten vid Designvetenskapers olika avdelningar. Du kan alltid kontakta lärare inom de olika ämnesområdena för att diskutera egna idéer eller andra möjligheter.

Informationen är omväxlande på svenska och engelska beroende på vilken avdelning eller företag som berörs. 

desc
21 November 2023

This master's thesis focuses on leveraging Large Language Models for product development exploring the transformative potential of artificial intelligence and natural language processing in corporate innovation processes.

desc
26 September 2023

E-Sharp är ett bolag som är specialiserat på att bygga elektronik- och mjukvaruprodukter samt färdiga test-, mät-, styr- och kontrollsystem. Nu söker de exjobbare för ett utvecklingsprojekt.

desc
22 September 2023

Two students needed for a project with Volvo comparing cabin air purifying systems for particle and gas filtration performance. Starting in January.

desc
30 August 2023

Hjälp Acorai utveckla en cirkulär affärsmodell.

desc
30 August 2023

Hjälp Acorai med att tänka cirkulärt kring produktdesign.

desc
3 April 2023

Två examensarbetsprojekt för studenter inom produktutveckling, teknisk design, mekatronik.

desc
27 January 2023

Project for fourth- and fifth-year students interested in exploring 3D printing techniques.

desc
25 January 2023

Detta exjobbet är för dig som vill arbeta med att effektivisera och digitalisera processen för produktframtagning.

desc
24 January 2023

Master thesis project about returns of on line shopping.

Foto av två studenter som samarbetar.

Exjobb i aerosolteknologi presenteras 27 november

Kom och lyssna till en presentation om potentiella examensarbeten i aerosolteknologi under 2024.

Genomförda examensarbeten

För inspiration, se vad andra studenter gjort för examensarbeten vid Designvetenskaper.

Foto av grupp personer i VR-labbet.

Laboratorier vid Designveteskaper

Det finns laboratorier för forskning inom olika områden och här görs även många exjobb.

Kursplaner

Sök på "examensarbete" eller "kandidatarbete" för att hitta ditt ämne.

Kontakt

Birger Swahn

Utbildningsadministratör
birger.swahn@cs.lth.se

Lena Leveen

Utbildningsadministratör
​​​​​​​lena.leveen@design.lth.se

Pernilla Daws

Kommunikatör
pernilla.daws@design.lth.se

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2023-11-20