Hoppa till huvudinnehåll

Almedalen

Designvetenskaper har medverkat i Almedalen med samhällsrelevant forskning sedan 2015.

Mingel i Almedalen. Foto.
Många vill ta del av diskussionerna i Lunds universitets tält i Almedalen. Foto: Jessika Sellergren

2023

Ren luft för alla?

Globalt dör omkring sju miljoner människor varje år på grund av luftföroreningar. I Sverige handlar det om 6 700 personer per år. Vad krävs för att dessa dödsfall ska minska?

Luften innehåller en mängd partiklar, vissa mer skadliga än andra. Agenda 2030 har som mål att väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga miljöföroreningar, och EU förväntas skärpa gränsvärdena för luftföroreningar i våra städer.

Men vilka strategiska beslut och tekniska innovationer måste till för att luften ska bli mer hälsosam att andas? Vad krävs för att det ska vara möjligt att följa EU:s kommande direktiv för bättre luft? Och hur ser vi till att forskningen om luftens kvalitet, hur föroreningar bildas och utsläpp sker, får en större plats i debatten – till nytta för livet?

Ren luft för alla? – i Almedalsguiden

Film som visar panelsamtalet om ren luft i Almedalen – Lunds universitets YouTube-kanal

2022

Krisberedskap – vem får vara med?

Vad händer när elen slutar funka, när transporter inte sker och vattnet inte går att dricka? Hur förbereder sig vårt samhälle för kriser? Vilka får vara med och utforma krisplanerna – och funkar de för alla?

Krisberedskap – vem får vara med? – i Almedalsguiden

2021

Hållbart arbetsliv i pandemins fotspår

Vårt arbetsliv har förändrats under pandemin. Vi har jobbat på distans och i miljöer vi vanligtvis inte arbetar i. Jobbet har blandats med familjeliv och många av oss har inte träffat kollegorna annat än via digitala mötesplattformar.

Men hur har det egentligen gått att arbeta under pandemiåret? Vilka arbetsmiljöutmaningar har vi ställts inför? Vad säger forskningen?

Hållbart arbetsliv i pandemins fotspår – i Almedalsguiden

Se filmen "Hållbart arbetsliv i pandemins fotspår" på YouTube

2019

Nanotillit – hur når vi dit?

Behöver vi vara rädda för nanoprodukter? Kan konsumenten vara trygg? Utvecklingen av nanoteknologin rusar framåt, men det är oklart vem som bär ansvaret för hanteringen av risker och säkerhet. Hur fördelas ansvaret så att nanoindustrin kan blomstra och konsumenten känna tillit till teknologin?

Nanotillit – hur når vi dit? – i Almedalsguiden

Se ett sammandrag av panelsamtalet "Nanotillit – hur når vi dit?" på YouTube.


Ökad canceröverlevnad - en fråga om prioritering?

Tidig upptäckt av cancer ökar möjligheten att bli frisk. Men hur kan cancerdrabbade diagnostiseras och behandlas tidigare än idag? Och vems är ansvaret – patientens, läkarens eller kanske våra smarta klockors? Vilket ansvar vilar på vem?

Ökad canceröverlevnad – en fråga om prioritering? – i Almedalsguiden

Se panelsamtalet "Ökad canceröverlevnad ..." i sin helhet på YouTube


Universell utformning - är det vägen till ett samhälle för alla?

Kan vi redan från början utforma bostäder, arbetsliv och utbildning så att alla i samhället kan inkluderas på lika villkor? Och hur gör vi för att nå dit? Panelsamtal från Funktionsrätt Sverige.

Universell utformning – är det vägen till ett samhälle för alla? – i Almedalsguiden

2018

Trivs jag bäst i öppna landskap?

Vi sitter i öppna landskap, i gröna miljöer och i aktivitetsbaserade kontor. Vi jobbar hemma, på caféer och på tåget - ibland även på kvällar och helger.

Framtidens arbetsplatser präglas av det digitaliserade och gränslösa arbetslivet där vi i hög grad kan styra hur, var och när vi ska arbeta. Vi ges nya möjligheter, men står också inför nya utmaningar. Hänger arbetsplatserna med i utvecklingens snabba tempo?

Trivs jag bäst i öppna landskap? – i Almedalsguiden

Se filmen från panelsamtalet "Trivs jag bäst i öppna landskap?" på YouTube


Hur mår e-hälsan?

Vi läser vår journal via nätet och får diagnoser ställda av digitala läkare. Vi har hälsoappar och håller full koll på hur vi tränar, sover och mår. Sverige har ambitionen att vara världsbäst på e-hälsa 2025, men hur står det egentligen till med e-hälsan idag?

Digitaliseringen omdanar vårt samhälle och våra liv. Är vi på rätt väg? Vad händer med sjukvården i stort? Hur förändras arbetsmiljön för vårdpersonalen och hur påverkas patienterna?

Hur mår e-hälsan? – i Almedalsguiden

Se filmen från panelsamtalet "Hur mår e-hälsan?" på YouTube.


Medverkan i andras programpunkter:

Åkeriernas död – exportens bröd?

På svenska vägar råder ett kaos. Ett kaos av olaglig utländsk trafik som pressar ut svenska åkerier i ekonomiska svårigheter. Arrangör: Svenska Transportarbetareförbundet

Åkeriernas död – exportens bröd? – i Almedalsguiden

Den fysiska arbetsmiljön på kontoret - vi reder ut förutsättningar för att hålla hela arbetslivet

Kontorsarbete är vardag för miljontals svenskar och felaktig utformning av arbetsmiljöerna kan ha stor inverkan på våra fysiska kroppar och därmed också företagens produktivitet. Vi reder ut några av de myter som kommit att prägla debatten om den fysiska arbetsmiljön. Arrangör: AFA försäkring

Den fysiska arbetsmiljön på kontoret – i Almedalsguiden

Kompetensbrist - en paradox

Svensk konkurrenskraft hotas av bristen på tillgång till personal. Arbetsgivare hittar inte den kompetens de söker, samtidigt som alltför många människor står utanför arbetsliv och samhällsgemenskap. Kan universell utformning av verksamheter vara ett sätt att frigöra resurser och öka matchningen? Arrangör: Svenska ESF-rådet 

Kompetensbrist – en paradox – i Almedalsguiden

2017

Måste arbete vara en hälsorisk?

Varför jobbar vi fortfarande i miljöer med dålig ergonomi, farliga kemikalier och buller? I Sverige är dessutom ohälsa orsakad av organisatoriska och sociala faktorer på jobbet - t ex stress - ett av de vanligaste hälsoproblemen.

Måste arbete vara en hälsorisk? – i Almedalsguiden


Förpackningen – ett nödvändigt ont?

Hur kan forskningen samverka med livsmedelsbranschen för att minska matsvinnet? Matsvinn är en stor utmaning för samhället och för livsmedelsbranschen. Bara i Sverige kastar vi 1,2 miljoner ton mat varje år som leder till negativa miljöeffekter.

Förpackningen – ett nödvändigt ont? – i Almedalsguiden


Hur kan våra städer bidra till nya innovationer? Från medarbetarperspektiv till nationellt fokus

Genom starkt samarbete mellan universitet, näringsliv och kommunen byggs förutsättningar för att skapa innovationsrika miljöer. Men hur ska en kommun tänka och agera? Vad är avgörande för företagare, forskare och medarbetare? Vi diskuterar framgångsfaktorerna och fallgroparna.

Hur kan våra städer bidra till nya innovationer? – i Almedalsguiden

2016

Framtiden är universell – är du?

Universell utformning innebär att produkter, tjänster, miljöer och program utformas så att de ska kunna användas av alla, i största möjliga utsträckning utan behov av särlösningar.  Vilka strategiska vägval står vi inför framtiden? Hur kan universell utformning stimuleras för en hållbar samhällsutveckling? Arrangör är Handikappförbunden.

Framtiden är universell – är du? – i Almedalsguiden


eHälsa på gott och ont

Kan eHälsa bidra till friskare människor och bättre hälso- och sjukvård. Vad krävs i så fall? Vad kan det innebära för medborgare, hälso- och sjukvården, företag och samhället?

eHälsa på gott och ont – i Almedalsguiden


Vinna eller försvinna – den fjärde industriella revolutionen är här

Den fjärde industriella revolutionen kan innebära en stor omställning för människor i arbetslivet. Vi befinner oss mitt i den, men är vi förberedda för Industri 4.0?
Ovissheten kring hur vi kommer arbeta i framtiden är stor och frågorna är många. Hur kommer våra jobb se ut? Finns det yrken som försvinner? Tar robotarna över arbetsplatserna? Innebär nya teknologier som ”Sakernas Internet” hot eller möjligheter?

Vinna eller försvinna – den fjärde industriella revolutionen är här – i Almedalsguiden

2015

Nano – i nöd och lust

Nanomaterial har alltid funnits naturligt i omgivningen. Nu tillverkas nya nanomaterial som kan bidra till en mer hållbar energiproduktion och nya medicinska behandlingsmetoder. Men det finns anledning att misstänka att en del av dessa nya material är skadliga för människor och miljö.

Kan dessa nya material passera kroppens skyddsmekanismer mot främmande ämnen? Hur kan vi ta tillvara materialens positiva egenskaper utan att skapa nya risker?

Nano – i nöd och lust – i Almedalsguiden


Ska jag jobba tills jag dör?

En del tvingas sluta arbeta vid 55 med värkande leder och en ekonomiskt utarmad fritid. Andra arbetar tills de dör med utvecklande jobb, bekräftelse och god ekonomi. En hållbar utveckling kräver att arbetslivet förlängs. Men hur ska det ske? En framtidsfråga som berör unga som gamla.

Ska jag jobba tills jag dör? – i Almedalsguiden

I Almedalen får de svåra frågorna ta plats

Snart reser Lunds universitet tältet i Visby för två dagars panel­samtal. Universitetets program under Almedalsveckan lyfter flera globala utmaningar som luftföroreningar och matfattigdom. Men programmet inger också hopp om att hitta lösningar i samverkan mellan akademi och omgivande samhälle.

Läs om Lunds universitets program i Almedalen 2023 – LUM (Lunds universitets magasin)

Kontaktperson

Jessika Sellergren

Kommunikationsansvarig vid Designvetenskaper
046-222 85 10
jessika.sellergren@design.lth.se

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2023-03-21