Hoppa till huvudinnehåll

Tidigare examensarbeten

Vid Institutionen för designvetenskaper har merparten av examensarbetena en stark koppling till hållbar utveckling. Här finns några exempel på examensarbeten från studenter vid institutionen och Industridesignskolan.

Återvinna elektronik

I takt med att vi byter ut våra elektroniska produkter ökar det globala e-avfallet. Ett examensarbete inom innovationsteknik undersöker hur ett elektronikföretag i övergången till cirkulär ekonomi kan införa ett retursystem för elektronik. 

Exaemnsarbete i LUP: Transitioning towards a circular economy at an electronics manufacturer

Nya Material

Att introducera nya hållbara material kräver utvärdering av flera aspekter. I ett examensarbete inom industridesign undersöks om ett invasivt ogräs kan samlas in och användas som ett alternativt, hållbart material. 

Examensarbete i LUP: Japanese Knotweed as an alternative material

Förbättrade transporter

I dagsläget finns det inga globala standarder för transportpallar vilket leder till att containrar inte packas så att utrymmet används optimalt. I ett examensarbete i förpackningslogistik undersöktes pallars ideala dimensioner och även möjligheten att använda ett lättare material än dagens trä, för att på flera sätt kunna göra transporter mer hållbara.

Examensarbete i LUP: A Case Study of Alternative Pallet Solutions

Genomförda examensarbeten

På "LUP student papers" webbplats listas alla tidigare examensarbeten. Här kan du nå arbeten som gjorts inom olika ämnen vid institutionens avdelningar:

Designvetenskapers samlade tidigare examensarbeten.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2023-02-27