Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsgrupp

Det finns ett forum på IKDC – Arbetsgruppen för uppdragsutbildning vid IKDC (AU-IKDC) – som arbetar med att utbyta kunskaper och med koordinering av processer inom området uppdragsutbildning vid institutionen. Arbetsgruppen har ambitionen att öka mängden uppdragsutbildningen vid institutionen, bidra till förenklade processer för att ta fram uppdragsutbildning och att skapa samsyn kring uppdragsutbildningens strategiska syfte.

I arbetsgruppen ingår Jonas Borell (Föreståndare Arbetsmiljöhögskolan), Axel Nordin (forskare Produktutveckling), Lena Leveen (administratör), Håkan Eftring (studierektor grundutbildning (GU) och ansvarig för GU-gruppen), Carl Lidgard (forskare Industridesign) och Pernilla Daws (kommunikatör).

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2021-06-03