Hoppa till huvudinnehåll

Verktyg

Verktygen nedan finns endast på engelska. 

Beräkning av isolationsbehov (IREQ) för arbete och vistelse i kallt klimat, samt vindkylstemperatur (WCT)

Beräkna IREQ och WCT.

Med hjälp av en metod beskriven i ISO TR11079 kan den isolation som krävs av beklädnaden för värmebalans i aktuellt klimat beräknas. Detta värde (eller index IREQ) anges i clo eller i m2°C/W (1 clo=0.155 m2°C/W).

I ISO 11079 beskrivs även en metod för att beräkna den kombinerade vind- och temperatureffekten, den så kallade vindkylstemperaturen (Wind Chill Temperature). Den liknar den gamla WCI (Wind Chill Index).

Beräkning av PMV and PPD, index för termisk komfort

Beräkna PMV och PPD.

ISO 7730 beskriver en metod för att utvärdera måttliga termiska miljöer och förhållanden för termisk komfort. PMV-indexet indikerar värdet på människans termiska upplevelse av den aktuella omgivningen. PPD anger procentandel av människor i den angivna situationen som skulle vara missnöjda med förhållandena.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-05-30