lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Fristående kurser

Fristående kurser vid Designvetenskaper

Vid Institutionen för designvetenskaper har vi ett antal fristående kurser som passar dig som vill fördjupa dig inom ett visst ämnesområde. Kurserna söks via antagning.se, och kan utöver grundläggande högskolebehörighet ha varierande förkunskapskrav. Du kan läsa mer om kursernas innehåll och förkunskapskrav under länkarna i kurslistan nedan.

Följande kurser ges höstterminen 2022. Sök senast 19 april på antagning.se.

Följande kurser ges vårterminen 2023. Sök senast hösten 2022 på antagning.se.  

 

Kontakt

Lena Leveen
Utbildningsadministratör
lena.leveen@certec.lth.se 
046-222 46 95

Cilla Perlhagen
Utbildningsadministratör
cilla.perlhagen@design.lth.se 
046-222 45 86