Hoppa till huvudinnehåll

Design-riktlinjer för Selective Laser Sintering

fyra nivåer av upplösning på ett klot i 3D. Illustration.
1. Original CAD 2. Low Res 3. Medium Res 4. High Res

Filformat

Dina filer måste vara I STL-format och måste vara helt slutna delar, eftersom modeller med öppna ytor inte kan skrivas ut. Se till att din STL-fil har tillräckligt hög upplösning för att undvika facetterade kurvor.

Utskriftsstorlek

Maskinen kan skriva ut i 193 x 242 x 321 mm

Utskriftskostnad

Studenter får betala materialkostnaden för att använda maskinen, vilket ligger mellan 1.50 kr/cm³ och 3 kr/cm³. Var uppmärksam på att du får betala för hela ditt objekts volym. Det betyder att om du till exempel skriver ut en tom låda så får du betala för material som motsvarar en kub i samma storlek. Det innebär även att om du fyller din tomma låda med andra modeller, så ökar inte kostnaden om de håller sig inom samma volym som lådan.
Det som avgör om du får betala 1.50:- eller 3:- per cm³ är om ditt objekt borde 3D-printas över huvud taget. Om det finns ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt att tillverka ditt objekt, och du endast använder 3D-skrivaren för att det är enklast så är kostnaden 3:-/cm³. Om din modell däremot är väl anpassad för 3D-printing så är kostnaden 1.50:-/cm³. Kom ihåg att 3D-printing är en relativt dyr teknologi (inom industrin hade du fått betala 8 till 20 gånger mer), och bör endast användas när det är lämpligast.

Tjocklek

Normalt sett är minsta rekommenderade skal eller vägg-tjocklek 1 mm. Tänk på att de flesta konsumentprodukter i plast har en väggtjocklek på mellan 1 och 2,5 mm. Kraftiga industriprodukter kan ha upp till 3 eller 4 mm tjocka väggar.

Undvik stora massor

Om du skriver ut ett objekt som innehåller en stor mängd plast föreslår vi att du breddar de täta sektionerna till 2 mm väggtjocklek, och lämnar ett hål någonstans i modellen där överblivet pulver kan avlägsnas. Om du skriver ut ett objekt med stora plastmassor eller ojämna väggtjocklekar kan objektet förvrängas. 

Detaljstorlek

Normalt sett är den minsta detalj som fortfarande blir synlig vid utskrift 0,6 mm. Det innebär att om du har detaljer mindre än detta kommer de inte synas på utskriften, och du kan lika gärna ta bort dem från modellen.
Om din modell kräver gängade hål rekommenderar vi att du skapar dem efter utskriften. Tänk på att underdimensionera dina hål tillräckligt mycket för storleken på gängan. (pre-tap hole diameter = threaded hole diameter - thread pitch). I vissa fall är det möjligt att skriva ut gängor, men det krävs generellt att de är M12 eller större, och måste skrivas då ut vertikalt.

Rörliga delar

Om du har en modell med rörliga delar som skrivs ut i ett stycke behöver du ha spel mellan delarna. Mängden spel som behövs beror på ytorna som är närliggande. Generellt rekommenderar vi åtminstone 0,5 mm spel mellan rörliga delar. Om den närliggande ytan är väldigt stor kan du behöva mer spel, eller överväga att skriva ut delarna separat och montera i efterhand.

Toleranser

Kom ihåg att alltid inkludera toleranser mellan delar som ska sättas ihop. Ett 10 mm stift kommer bli otroligt svårt att få ner i ett 10 mm hål. Toleranser kan variera beroende på designen, men en bra tumregel är att lämna åtminstone 0,5 mm spel. Om du till exempel gör ett hål du vill sätta en M4 skruv i, gör hålet 4,5 mm i diameter.

Stora modeller

Om din modell är för stor för att få plats i maskinen rekommenderar vi att du delar den i två bitar och lägger till hane/hona stift eller spår på vardera halva för att underlätta vid ihoplimning.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01