Hoppa till huvudinnehåll

Med fokus på termisk miljö och klimat

I aerosol- och klimatlaboratoriet finns kammare som kan simulera miljöer från -25 C° upp till +50 C°. Studenter och forskare använder bland annat labbet för att lära sig hur olika material och produkter känns och fungerar i kyla och värme. Kamrarna ger även möjlighet att lära känna kroppens reaktioner i olika klimat, och undersökningar inom olika områden utförs ofta med försöksdeltagare. Vid viss testning och mätning kan det vara lämpligare att använda en av flertalet termiska dockor som finns på plats i labbet.

Det finns också utrustning och kompetens för att genomföra olika arbetsfysiologiska mätningar. Fysisk arbetsbelastning kan regleras och kontrolleras med hjälp av bland annat ergometercykel och rullband, och laboratoriet har förutom olika kroppstemperaturmätare mätinstrument för både hjärtfrekvens, syreupptagning och energiomsättning.

en person iklädd mätutrustning pratar med en forskare i en värmekammare. Foto. i en värmekammare. Foto.
Förberedelser för arbetsfysiologiska tester i värmekammaren.

Termiska manikiner

Flera olika typer av termiska dockor (manikiner) används: 2 helkroppsmodeller, en fot, en hand, ett huvud och en babydocka.
Den termiska dockan TORE används för att mäta isolation och vattenångmotstånd hos bland annat kläder och sovsäckar enligt standardtest. Med TORE kan vi simulera rörelser och därmed ta hänsyn till luftrörelser runt kroppen och ventilation i kläderna som påverkas av klädernas material men också av utformning. Dockan används ofta i produktutveckling i samverkansprojekt med tillverkare. En annan termisk docka används för att bedöma den termiska miljön i komplexa miljöer inomhus eller i fordon. Användningen av termiska dockor har ökat kraftigt under senare år, särskilt inom fordonsindustrin för utvärdering av värme- och kylsystem.

Modeller av kroppsdelar används för mer detaljerade studier av termiska egenskaper. Vår babydocka används bland annat för att studera den termiska miljön i exempelvis kuvöser, och för närvarande finns en standard för att med handmodellen mäta isolation och kontaktmotstånd hos handskar.

person med mätutrustning för ansiktet. Foto.

Laboratorieforskningen i korthet

I aerosol-och klimatlabbet kan man i värme- och kylkammaren simulera miljöer som har temperaturer mellan +50 °C och –25 °C. Forskningen handlar om att studera hälsoeffekter som kan uppstå vid arbete i värme eller kyla samt hur olika skyddskläder och produkter fungerar i extrema temperaturer.

Kontakt

Chuansi Gao

Universitetslektor
Chuansi.Gao@design.lth.se 

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-05-30